ОП Ид.No
829
Обект на поръчката
25.09.2016 17:36:14
Услуга
Предмет на поръчката
25.09.2016 17:36:14
Ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, надлез при км 43+249 (п.в. Приморско)“ .
Ред за провеждане
25.09.2016 17:36:14
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.09.2016 17:36:14
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.09.2016 17:36:14
4 от 25.09.2016
25.09.2016 17:36:14
0.21 MB
Обявление/Публична покана
25.09.2016 17:36:14
4 от 25.09.2016
25.09.2016 17:36:14
0.48 MB
Документация
25.09.2016 17:36:14
 
25.09.2016 17:36:14
0.2 MB
25.09.2016 17:36:14
0.02 MB
25.09.2016 17:36:14
0.03 MB
25.09.2016 17:36:14
1.98 MB
25.09.2016 17:36:14
0.29 MB
25.09.2016 17:36:14
0.73 MB
25.09.2016 17:36:14
1.82 MB
Разяснения по документация за участие
25.09.2016 17:36:14
 
25.10.2016 17:13:47
0.22 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.11.2016 17:00:24
от 25.11.2016
Съобщение за отваряне на ценови предложение
25.11.2016 17:00:24
0.03 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.09.2016 17:36:14
от 25.11.2016
Протокол №1
25.11.2016 17:00:24
0.94 MB
13.01.2017 13:37:31
0.62 MB
Решение за прекратяване
13.01.2017 13:37:31
от 13.01.2017
решение за прекратяване