ОП Ид.No
840
Обект на поръчката
03.11.2016 13:40:17
Услуга
Предмет на поръчката
03.11.2016 13:40:17
„Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за всеки участък от осем обособени позиции“
Източник на финансиране
03.11.2016 13:40:17
 
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІІ-663 „Чирпан – Симеоновград“ от км 0+000 до км 29+000; от км 31+742 до км 33+400 и от км 34+600 до км 54+908“, за участъци: Участък 1 от км 0+000 до км 15+220; Участък 2 от км 15+220 до км 29+000 и от км 31+742 до км 33+400; Участък 3 от км 34+600 до км 54+908“.
2 Обособена позиция № 2 „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІІ-866 „Стойките - Широка лъка – Михалково – Кричим“ от км 66+857 до км 103+500“, за участъци: Участък 1 от км 66+857 до км 88+270; Участък 2 от км 88+270 до км 103+500“.
3 Обособена позиция № 3 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІ-35 „Плевен - Ловеч - Троян –Кърнаре“ от км 37+393 до км 46+105“.
4 Обособена позиция № 4 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІІ-306 „Червен бряг – Чомаковци“ от км 9+715 до км 19+207“.
5 Обособена позиция № 5 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІІ-112 „Дъбова махала – Монтана“ от км 10+500 до км 16+228, от км 20+579 до км 27+736, от км 29+675 до км 36+654 и от км 37+825 до км 47+757“.
6 Обособена позиция № 6 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: Път ІІІ-2077 „Каблешково – Межден“ от км 11+000 до км 20+650“.
7 Обособена позиция № 7 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІІ-9004 „Варна - Белослав - Разделна - Падина – Житница“ от км 18+212 до км 21+177, от км 24+159 до км 25+600 и от км 27+400 до км 41+897“.
8 Обособена позиция № 8 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІ-59 „Крумовград – Ивайловград“ от км 30+439 до км 56+861,68“.
Ред за провеждане
03.11.2016 13:40:17
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
03.11.2016 13:40:17
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
03.11.2016 13:40:17
144 от 03.11.2016
756242/03.11.2016 г.
03.11.2016 13:40:17
1.34 MB
Обявление/Публична покана
03.11.2016 13:40:17
от 03.11.2016
756244/03.11.2016 г.
03.11.2016 13:40:17
0.23 MB
Документация
03.11.2016 13:40:17
 
Номер на преписка в АОП
03.11.2016 13:40:17
00044-2016-0101
Срок за получаване на офертите
03.11.2016 13:40:17
24.11.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.11.2016 15:42:30
 
28.11.2016 15:42:30
0.44 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
06.12.2016 16:15:51
53-00-9932 от 06.12.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.01.2017 15:07:03
 
09.01.2017 15:07:03
0.65 MB
09.01.2017 15:07:03
0.3 MB
09.01.2017 15:07:03
0.14 MB
09.01.2017 15:07:03
0.41 MB
Решение за определяне на изпълнител
09.01.2017 15:07:03
2 от 09.01.2017
 
Договор No.РД-37-6/08.03.2017
Обособена позиция
27.03.2017 15:30:00
1
Предмет на договора
27.03.2017 15:30:00
Обособена позиция № 1 „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІІ-663 „Чирпан – Симеоновград“ от км 0+000 до км 29+000; от км 31+742 до км 33+400 и от км 34+600 до км 54+908“, за участъци: Участък 1 от км 0+000 до км 15+220; Участък 2 от км 15+220 до км 29+000 и от км 31+742 до км 33+400; Участък 3 от км 34+600 до км 54+908“.
Договор тип
27.03.2017 15:30:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.03.2017 15:30:00
РД-37-6 от 08.03.2017
779203/27.03.2017
27.03.2017 15:30:00
7.73 MB
27.03.2017 15:30:00
0.81 MB
27.03.2017 15:30:00
1.18 MB
Стойност на договора
27.03.2017 15:30:00
BGN, 4 100.00, 20.00, 4 920.00
Срок за изпълнение
27.03.2017 15:30:00
 
14 дни
Изпълнител
27.03.2017 15:30:00
ДЗЗД Чирпан Консулт (Рутекс ООД; Контролс ООД)
 
Договор No.РД-37-14/04.04.2017
Обособена позиция
05.04.2017 09:50:07
2
Предмет на договора
05.04.2017 09:50:07
Обособена позиция № 2 „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІІ-866 „Стойките - Широка лъка – Михалково – Кричим“ от км 66+857 до км 103+500“, за участъци: Участък 1 от км 66+857 до км 88+270; Участък 2 от км 88+270 до км 103+500“.
Договор тип
05.04.2017 09:50:07
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.04.2017 09:50:07
РД-37-14 от 04.04.2017
781838/05.04.2017
05.04.2017 09:50:07
7.42 MB
05.04.2017 09:50:07
0.81 MB
05.04.2017 09:50:07
0.84 MB
Стойност на договора
05.04.2017 09:50:07
BGN, 15 990.00, 20.00, 19 188.00
Срок за изпълнение
05.04.2017 09:50:07
 
14 дни
Изпълнител
05.04.2017 09:50:07
ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД
 
Договор No.РД-37-5/08.03.2017
Обособена позиция
27.03.2017 15:30:00
3
Предмет на договора
27.03.2017 15:30:00
Обособена позиция № 3 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІ-35 „Плевен - Ловеч - Троян –Кърнаре“ от км 37+393 до км 46+105“.
Договор тип
27.03.2017 15:30:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.03.2017 15:30:00
РД-37-5 от 08.03.2017
779203/27.03.2017
27.03.2017 15:30:00
7.62 MB
27.03.2017 15:30:00
0.87 MB
27.03.2017 15:30:00
0.95 MB
Стойност на договора
27.03.2017 15:30:00
BGN, 5 800.00, 20.00, 6 960.00
Срок за изпълнение
27.03.2017 15:30:00
 
14 дни
Изпълнител
27.03.2017 15:30:00
ПИ ЕС КОНСУЛТ ЕООД
 
Договор No.РД-37-10/20.03.2017
Обособена позиция
27.03.2017 15:30:00
4
Предмет на договора
27.03.2017 15:30:00
Обособена позиция № 4 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІІ-306 „Червен бряг – Чомаковци“ от км 9+715 до км 19+207“.
Договор тип
27.03.2017 15:30:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.03.2017 15:30:00
РД-37-10 от 20.03.2017
779203/27.03.2017
27.03.2017 15:30:00
7.32 MB
27.03.2017 15:30:00
0.04 MB
27.03.2017 15:30:00
1.04 MB
Стойност на договора
27.03.2017 15:30:00
BGN, 12 200.00, 20.00, 14 640.00
Срок за изпълнение
27.03.2017 15:30:00
 
14 дни
Изпълнител
27.03.2017 15:30:00
Инжконсултпроект ООД
 
Договор No.РД-37-7/08.03.2017
Обособена позиция
27.03.2017 15:30:00
5
Предмет на договора
27.03.2017 15:30:00
Обособена позиция № 5 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІІ-112 „Дъбова махала – Монтана“ от км 10+500 до км 16+228, от км 20+579 до км 27+736, от км 29+675 до км 36+654 и от км 37+825 до км 47+757“.
Договор тип
27.03.2017 15:30:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.03.2017 15:30:00
РД-37-7 от 08.03.2017
779203/27.03.2017
27.03.2017 15:30:00
7.53 MB
27.03.2017 15:30:00
0.85 MB
27.03.2017 15:30:00
1.15 MB
Стойност на договора
27.03.2017 15:30:00
BGN, 6 900.00, 20.00, 8 280.00
Срок за изпълнение
27.03.2017 15:30:00
 
14 дни
Изпълнител
27.03.2017 15:30:00
Трансконсулт - БГ ООД
 
Договор No.РД-37-9/09.03.2017
Обособена позиция
27.03.2017 15:30:00
6
Предмет на договора
27.03.2017 15:30:00
Обособена позиция № 6 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: Път ІІІ-2077 „Каблешково – Межден“ от км 11+000 до км 20+650“.
Договор тип
27.03.2017 15:30:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.03.2017 15:30:00
РД-37-9 от 09.03.2017
779203/27.03.2017
27.03.2017 15:30:00
7.25 MB
27.03.2017 15:30:00
0.51 MB
27.03.2017 15:30:00
0.97 MB
Стойност на договора
27.03.2017 15:30:00
BGN, 2 340.00, 20.00, 2 808.00
Срок за изпълнение
27.03.2017 15:30:00
 
14 дни
Изпълнител
27.03.2017 15:30:00
Консулт инженерингс ЕООД
 
Договор No.РД-37-8/09.03.2017
Обособена позиция
27.03.2017 15:30:00
7
Предмет на договора
27.03.2017 15:30:00
Обособена позиция № 7 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІІ-9004 „Варна - Белослав - Разделна - Падина – Житница“ от км 18+212 до км 21+177, от км 24+159 до км 25+600 и от км 27+400 до км 41+897“.
Договор тип
27.03.2017 15:30:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.03.2017 15:30:00
РД-37-8 от 09.03.2017
779203/27.03.2017
27.03.2017 15:30:00
0.54 MB
27.03.2017 15:30:00
0.07 MB
27.03.2017 15:30:00
1.18 MB
Стойност на договора
27.03.2017 15:30:00
BGN, 3 700.00, 20.00, 4 440.00
Срок за изпълнение
27.03.2017 15:30:00
 
14 дни
Изпълнител
27.03.2017 15:30:00
Пътконсулт 2000 ЕООД
 
Договор No.РД-37-12/23.03.2017
Обособена позиция
27.03.2017 15:30:00
8
Предмет на договора
27.03.2017 15:30:00
Обособена позиция № 8 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІ-59 „Крумовград – Ивайловград“ от км 30+439 до км 56+861,68“.
Договор тип
27.03.2017 15:30:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.03.2017 15:30:00
РД-37-12 от 23.03.2017
779203/27.03.2017
27.03.2017 15:30:00
7.28 MB
27.03.2017 15:30:00
0.97 MB
27.03.2017 15:30:00
1.01 MB
Стойност на договора
27.03.2017 15:30:00
BGN, 5 400.00, 20.00, 6 480.00
Срок за изпълнение
27.03.2017 15:30:00
 
14 дни
Изпълнител
27.03.2017 15:30:00
Трафик Холдинг ЕООД