ОП Ид.No
843
Обект на поръчката
14.11.2016 14:15:21
Услуга
Предмет на поръчката
14.11.2016 14:15:21
„Осигуряване на писмени преводи (стандартни и експресни) на документи, кореспонденция и други материали от технически, юридически, финансов и друг характер, както и устни преводи за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране
14.11.2016 14:15:21
 
АПИ
Ред за провеждане
14.11.2016 14:15:21
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
14.11.2016 14:15:21
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.11.2016 14:15:21
148 от 11.11.2016
757435/11.11.2016 г.
14.11.2016 14:15:21
0.34 MB
Обявление/Публична покана
14.11.2016 14:15:21
от 11.11.2016
757440/11.11.2016 г.
14.11.2016 14:15:21
0.17 MB
Документация
14.11.2016 14:15:21
 
15.11.2016 10:37:22
0.18 MB
15.11.2016 10:37:22
0.05 MB
15.11.2016 10:37:22
0.07 MB
Разяснения по документация за участие
14.11.2016 14:15:21
 
Номер на преписка в АОП
14.11.2016 14:15:21
00044-2016-0102
Срок за получаване на офертите
14.11.2016 14:15:21
19.12.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.04.2017 12:34:28
 
26.04.2017 12:34:28
0.31 MB
26.04.2017 12:34:28
2.45 MB
26.04.2017 12:34:28
0.07 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.06.2017 13:41:04
53-00-4064 от 12.06.2017
На 15.06.2017 г. от 10.00 часа, в зала 701, етаж VII, в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.07.2017 11:25:58
 
19.07.2017 11:25:58
0.98 MB
19.07.2017 11:25:58
0.33 MB
19.07.2017 11:25:58
1.13 MB
Решение за определяне на изпълнител
19.07.2017 11:25:58
Решение-71 от 18.07.2017
19.07.2017 11:25:58
1.09 MB
 
Договор No.Д-63/17.11.2017
Обособена позиция
22.11.2017 12:11:47
1
Предмет на договора
22.11.2017 12:11:47
„Осигуряване на писмени преводи (стандартни и експресни) на документи, кореспонденция и други материали от технически, юридически, финансов и друг характер, както и устни преводи за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура”
Договор тип
22.11.2017 12:11:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
22.11.2017 12:11:47
Д-63 от 17.11.2017
815720/20.11.2017
22.11.2017 12:11:47
11.99 MB
22.11.2017 12:11:47
0.04 MB
22.11.2017 12:11:47
1.48 MB
Стойност на договора
22.11.2017 12:11:47
BGN, 300 000.00, 20.00, 360 000.00
Срок за изпълнение
22.11.2017 12:11:47
 
36 месеца
Изпълнител
22.11.2017 12:11:47
103913291, Митра Транслейшънс ООД