ОП Ид.No
844
Обект на поръчката
15.11.2016 11:11:29
Услуга
Предмет на поръчката
15.11.2016 11:11:29
извършване на археологическо проучване на обект № 16 ( от км 419+670 до км 420+384) по трасето на автомагистрала "Струма", Лот 3.3.
Източник на финансиране
15.11.2016 11:11:29
 
ОПТ
Ред за провеждане
15.11.2016 11:11:29
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
15.11.2016 11:11:29
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
15.11.2016 11:11:29
33-00-200 от 15.11.2016
Номер на преписка в АОП
15.11.2016 11:11:29
към 03461-2015-0006
/към рамково споразумение № 136/23.09.2015 г. сключено от НКСИП.Издадените до момента решения, разяснения, документация за участие и друга информация по поръчката е налична на профила на купувача на НКСИП, електронен достъп до информация: http://www.ncsip.bg/index.php?id=15#OP-50.Последващи документи по настоящата поръчка, ще бъдат налични на профила на купувача на АПИ: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014/
Срок за получаване на офертите
15.11.2016 11:11:29
22.11.2016 17:30
 
Договор No.Д-129/30.11.2016
Обособена позиция
06.12.2016 15:53:22
1
Предмет на договора
06.12.2016 15:53:22
извършване на археологическо проучване на обект № 16 ( от км 419+670 до км 420+384) по трасето на автомагистрала "Струма", Лот 3.3.
Договор тип
06.12.2016 15:53:22
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.12.2016 15:53:22
Д-129 от 30.11.2016
761227/06.12.2016
Стойност на договора
06.12.2016 15:53:22
BGN, 4 535 874.20, 0.00, 4 535 874.20
Срок за изпълнение
06.12.2016 15:53:22
 
230 дни
Изпълнител
06.12.2016 15:53:22
Национален археологически институт с музей при БАН