ОП Ид.No
845
Обект на поръчката
18.11.2016 17:36:43
Строителство
Предмет на поръчката
18.11.2016 17:36:43
„Зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи на АМ „Люлин” и АМ „Струма” от км 0+000 до км 56+170, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Перник и ОПУ Кюстендил, стопанисвани от АПИ”
Източник на финансиране
18.11.2016 17:36:43
 
АПИ
Ред за провеждане
18.11.2016 17:36:43
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
18.11.2016 17:36:43
Договаряне без предварително обявление
Становище от АОП
30.11.2016 11:12:26
Е-31-00-06147 от 29.11.2016
30.11.2016 11:12:26
0.06 MB
Решение за откриване на процедурата
18.11.2016 17:36:43
152 от 18.11.2016
758712/18.11.2016 г.
18.11.2016 17:36:43
0.5 MB
Обявление/Публична покана
18.11.2016 17:36:43
53-00-9260 от 18.11.2016
Номер на преписка в АОП
18.11.2016 17:36:43
00044-2016-0104
Срок за получаване на офертите
18.11.2016 17:36:43
24.11.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.11.2016 14:45:37
 
30.11.2016 14:45:37
0.35 MB
30.11.2016 14:45:37
0.16 MB
30.11.2016 14:45:37
0.25 MB
Решение за определяне на изпълнител
30.11.2016 14:19:11
156 от 30.11.2016
 
Договор No.РД-38-5/01.12.2016
Обособена позиция
19.12.2016 12:17:29
1
Предмет на договора
19.12.2016 12:17:29
„Зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи на АМ „Люлин” и АМ „Струма” от км 0+000 до км 56+170, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Перник и ОПУ Кюстендил, стопанисвани от АПИ”
Договор тип
19.12.2016 12:17:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2016 12:17:29
РД-38-5 от 01.12.2016
762793/15.12.2016
Стойност на договора
19.12.2016 12:17:29
BGN, 0.00, 20.00, 0.00
Изпълнител
19.12.2016 12:17:29
831646048, Автомагистрали ЕАД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
08.05.2019 10:27:24
24-00-731 от 07.05.2019
910312/08.05.2019