ОП Ид.No
853
Обект на поръчката
07.12.2016 11:12:08
Услуга
Предмет на поръчката
07.12.2016 11:12:08
-„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Търговище “
Ред за провеждане
07.12.2016 11:12:08
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
07.12.2016 11:12:08
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
07.12.2016 11:12:08
РД-09-68 от 07.12.2016
Обявление/Публична покана
07.12.2016 11:12:08
от 07.12.2016
Документация
07.12.2016 11:12:08
 
Номер на преписка в АОП
07.12.2016 11:12:08
00044-2016-0109
Срок за получаване на офертите
07.12.2016 11:12:08
11.01.2017 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.01.2017 15:45:56
Протокол №1 от 18.01.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.01.2017 10:39:01
Протокол №2 от 27.01.2017
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.01.2017 10:46:06
Обявление от 27.01.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.02.2017 15:26:10
Протокол №3 от 01.02.2017
01.02.2017 15:26:10
2.8 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.02.2017 11:24:42
Доклад на комисията от 02.02.2017
Решение за определяне на изпълнител
02.02.2017 14:47:00
Решение №РД-11-11 от 02.02.2017
 
Договор No.РД-37-3/01.03.2017
Обособена позиция
02.03.2017 12:48:10
1
Предмет на договора
02.03.2017 12:48:10
-„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Търговище “
Договор тип
02.03.2017 12:48:10
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.03.2017 12:48:10
РД-37-3 от 01.03.2017
Стойност на договора
02.03.2017 12:48:10
BGN, 25 000.00, 20.00, 30 000.00
Срок за изпълнение
02.03.2017 12:48:10
01.03.2019
Изпълнител
02.03.2017 12:48:10
ЕТ АВТОМАНИЯ-Д.КОЛЕВА ГР.ТЪРГОВИЩЕ
Дата на приключване
02.03.2017 12:48:10
01.03.2019
Състояние на договора
02.03.2017 12:48:10
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
02.03.2017 12:48:10
Изтичане срока на договора - чл.37, ал.2 от договора.
Уведомление на АОП за сключен договор
02.03.2017 12:48:10
24-00-41 от 02.03.2017
Уведомление на АОП за изпълнен договор
18.03.2019 11:47:32
24-00-33 от 18.03.2019
Плащания