ОП Ид.No
859
Обект на поръчката
19.12.2016 11:27:30
Доставка
Предмет на поръчката
19.12.2016 11:27:30
Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ - София
Източник на финансиране
19.12.2016 11:27:30
 
АПИ
Ред за провеждане
19.12.2016 11:27:30
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.12.2016 11:27:30
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.12.2016 11:27:30
Решение № 2152 от 19.12.2016
19.12.2016 14:10:33
5.2 MB
Обявление/Публична покана
19.12.2016 11:27:30
Обявление № 2152 от 19.12.2016
19.12.2016 14:10:33
8.05 MB
Документация
19.12.2016 11:27:30
 
19.12.2016 14:10:33
0.13 MB
Номер на преписка в АОП
19.12.2016 11:27:30
00044-2016-0116
Срок за получаване на офертите
19.12.2016 11:27:30
23.01.2017 11:25
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.12.2016 11:27:30
от 17.02.2017
30.01.2017 11:19:43
3.48 MB
06.02.2017 14:59:36
0.68 MB
10.02.2017 11:51:41
1.81 MB
17.02.2017 09:22:55
1.89 MB
17.02.2017 09:33:53
3.28 MB
17.02.2017 09:33:53
1.2 MB
 
Обособена позиция No.1
Обособена позиция
13.03.2017 13:54:39
1
Предмет на договора
13.03.2017 13:54:39
Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ - София
Договор
13.03.2017 13:54:39
от 07.03.2017
Стойност на договора
13.03.2017 13:54:39
BGN, 23 653.00, 20.00, 28 383.60
Срок за изпълнение
13.03.2017 13:54:39
27.03.2017
Изпълнител
13.03.2017 13:54:39
Гранд Лес ЕООД
Дата на приключване
13.03.2017 13:54:39
27.03.2017