ОП Ид.No
86
Обект на поръчката
25.02.2015 11:27:48
Услуга
Предмет на поръчката
25.02.2015 11:27:48
Изработването на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционните проекти по обособени позиции
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 „Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект: Път II-13 “Борован- Кнежа“ от км 51+269 до км 53+400“
2 „Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти за инвестиционен проект: Стабилизиране на скален откос на път II-16 „Мездра-Ребърково-Елисейна-Своге-Нови Искър“ при км 22+860“-
3 Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за инвестиционен проект: Реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг- Бургас“ от км 210+100 до км 217+100 с изграждане на второ пътно платно“
Ред за провеждане
25.02.2015 11:27:48
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
25.02.2015 11:27:48
Към Рамково споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014
Обявление/Публична покана
25.02.2015 11:27:48
53-00-2119 от 25.02.2015
25.02.2015 11:27:48
0.35 MB
Документация
25.02.2015 11:27:48
 
Срок за получаване на офертите
25.02.2015 11:27:48
06.03.2015 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.04.2015 11:57:31
 
Решение за определяне на изпълнител
07.04.2015 11:57:31
60 от 07.04.2015
 
Договор No.Д-62/07.05.2015
Обособена позиция
07.05.2015 17:03:04
1
Предмет на договора
07.05.2015 17:03:04
„Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект: Път II-13 “Борован- Кнежа“ от км 51+269 до км 53+400“
Договор тип
07.05.2015 17:03:04
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.05.2015 17:03:04
Д-62 от 07.05.2015
07.05.2015 17:03:04
0.35 MB
07.05.2015 17:03:04
0.06 MB
Стойност на договора
07.05.2015 17:03:04
BGN, 1 490.00, 20.00, 1 788.00
Срок за изпълнение
07.05.2015 17:03:04
 
7 календарни дни
Изпълнител
07.05.2015 17:03:04
Трансконсулт-БГ ООД
Състояние на договора
07.05.2015 17:03:04
В изпълнение
 
Договор No.Д-64/07.05.2015
Обособена позиция
07.05.2015 17:03:04
2
Предмет на договора
07.05.2015 17:03:04
„Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти за инвестиционен проект: Стабилизиране на скален откос на път II-16 „Мездра-Ребърково-Елисейна-Своге-Нови Искър“ при км 22+860“-
Договор тип
07.05.2015 17:03:04
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.05.2015 17:03:04
Д-64 от 07.05.2015
07.05.2015 17:03:04
0.38 MB
07.05.2015 17:03:04
0.06 MB
Стойност на договора
07.05.2015 17:03:04
BGN, 2 075.00, 20.00, 2 490.00
Срок за изпълнение
07.05.2015 17:03:04
 
7 календарни дни
Изпълнител
07.05.2015 17:03:04
Трансконсулт-БГ ООД
Състояние на договора
07.05.2015 17:03:04
В изпълнение
 
Договор No.Д-63/07.05.2015
Обособена позиция
07.05.2015 17:03:04
3
Предмет на договора
07.05.2015 17:03:04
Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за инвестиционен проект: Реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг- Бургас“ от км 210+100 до км 217+100 с изграждане на второ пътно платно“
Договор тип
07.05.2015 17:03:04
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.05.2015 17:03:04
Д-63 от 07.05.2015
07.05.2015 17:03:04
0.37 MB
07.05.2015 17:03:04
0.06 MB
Стойност на договора
07.05.2015 17:03:04
BGN, 3 200.00, 20.00, 3 840.00
Срок за изпълнение
07.05.2015 17:03:04
 
7 календарни дни
Изпълнител
07.05.2015 17:03:04
Трансконсулт-БГ ООД
Състояние на договора
07.05.2015 17:03:04
В изпълнение
Гаранции
Плащания