ОП Ид.No
863
Обект на поръчката
22.12.2016 14:28:06
Услуга
Предмет на поръчката
22.12.2016 14:28:06
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Силистра
Ред за провеждане
22.12.2016 14:28:06
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
22.12.2016 14:28:06
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
22.12.2016 14:28:06
Решение № 4 от 19.12.2016
22.12.2016 14:28:06
0.42 MB
Обявление/Публична покана
22.12.2016 14:28:06
№ 593 от 19.12.2016
22.12.2016 14:28:06
0.81 MB
Документация
22.12.2016 14:28:06
 
22.12.2016 14:28:06
0.28 MB
Номер на преписка в АОП
22.12.2016 14:28:06
00044-2016-0117
Срок за получаване на офертите
22.12.2016 14:28:06
25.01.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.12.2016 14:28:06
№ 1 от 26.01.2017
06.02.2017 16:36:42
0.43 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
01.03.2017 13:46:58
 
01.03.2017 13:46:58
0.15 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.03.2017 13:46:58
Протокол 2 от 14.02.2017
01.03.2017 13:46:58
0.19 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.03.2017 13:46:58
Протокол 3 от 17.02.2017
01.03.2017 13:46:58
0.37 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.03.2017 13:46:58
Доклад от 21.02.2017
01.03.2017 13:46:58
0.86 MB
Решение за определяне на изпълнител
01.03.2017 13:46:58
Решение ОП-4 от 01.03.2017
01.03.2017 13:46:58
0.51 MB
 
Договор No.Д-2/20.03.2017
Предмет на договора
13.04.2017 13:17:44
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Силистра
Договор тип
13.04.2017 13:17:44
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.04.2017 13:17:44
Д-2 от 20.03.2017
13.04.2017 13:17:44
1.65 MB
13.04.2017 13:17:44
0.51 MB
Стойност на договора
13.04.2017 13:17:44
BGN, 25 000.00, 20.00, 30 000.00
Изпълнител
13.04.2017 13:17:44
118027098, М.И.Г ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
01.04.2019 15:58:38
изх.№ 24-00-60 от 01.04.2019
Обявление