ОП Ид.No
865
Обект на поръчката
19.12.2016 15:45:25
Услуга
Предмет на поръчката
19.12.2016 15:45:25
"Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Перник за период от 2(две) години"
Ред за провеждане
19.12.2016 15:45:25
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.12.2016 15:45:25
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.12.2016 15:45:25
5 от 14.12.2016
19.12.2016 15:45:25
0.28 MB
Обявление/Публична покана
19.12.2016 15:45:25
от 14.12.2016
19.12.2016 15:45:25
0.72 MB
Документация
19.12.2016 15:45:25
 
Номер на преписка в АОП
19.12.2016 15:45:25
00044-2016-0114
Срок за получаване на офертите
19.12.2016 15:45:25
19.01.2017 16:00
Решение за прекратяване
17.02.2017 09:36:52
 
17.02.2017 09:36:52
0.06 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.12.2016 15:45:25
 
17.02.2017 09:36:52
0.07 MB
17.02.2017 09:36:52
0.09 MB