ОП Ид.No
866
Обект на поръчката
19.01.2017 15:47:21
Услуга
Предмет на поръчката
19.01.2017 15:47:21
„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Кюстендил“
Ред за провеждане
19.01.2017 15:47:21
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.01.2017 15:47:21
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.01.2017 15:47:21
Решение-2 от 16.01.2017
19.01.2017 15:47:21
0.25 MB
Обявление/Публична покана
19.01.2017 15:47:21
24-00-12 от 16.01.2017
19.01.2017 15:47:21
0.61 MB
Документация
19.01.2017 15:47:21
Документация и образци
Номер на преписка в АОП
19.01.2017 15:47:21
00044-2017-0004
Срок за получаване на офертите
19.01.2017 15:47:21
27.02.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.01.2017 15:47:21
Протокол № 1 от 27.03.2017
27.03.2017 15:03:51
0.13 MB
Срок за отваряне на ценови оферти
29.03.2017 14:06:48
04.04.2017
съобщение за отваряне на ценово предложение
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.04.2017 17:42:56
Доклад от 07.04.2017
18.04.2017 17:42:56
0.35 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.04.2017 17:42:56
Протокол № 2 от 29.03.2017
18.04.2017 17:42:56
0.09 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.04.2017 17:42:56
Протокол № 3 от 04.04.2017
18.04.2017 17:42:56
0.19 MB
Решение за класиране
18.04.2017 17:42:56
Решение № 3 от 18.04.2017
18.04.2017 17:42:56
0.07 MB
 
Договор No.РД-37-1/07.06.2017
Договор тип
22.06.2017 13:41:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
22.06.2017 13:41:06
РД-37-1 от 07.06.2017
22.06.2017 13:41:06
1.07 MB
22.06.2017 13:41:06
0.72 MB
22.06.2017 13:41:06
0.06 MB
Предмет на договора
22.06.2017 13:41:06
„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Кюстендил за период от 2 години“
Стойност на договора
22.06.2017 13:41:06
BGN, 32 000.00, 20.00, 38 400.00
Срок за изпълнение
22.06.2017 13:41:06
07.06.2019
Изпълнител
22.06.2017 13:41:06
Монца 2015 ЕООД
Състояние на договора
22.06.2017 13:41:06
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
22.06.2017 13:41:06
24-00-124 от 20.06.2017
22.06.2017 13:41:06
0.37 MB
Уведомление на АОП за изпълнен договор
02.08.2019 17:16:29
24-00-61
02.08.2019 17:16:29
0.18 MB