ОП Ид.No
868
Предмет на поръчката
20.12.2016 16:46:49
Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Разград. Техническо обслужване и ремонт на автомобилите, за срока на поръчката.
Ред за провеждане
20.12.2016 16:46:49
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
20.12.2016 16:46:49
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.12.2016 16:46:49
от 20.12.2016
20.12.2016 16:46:49
9.24 MB
Обявление/Публична покана
20.12.2016 16:46:49
 
20.12.2016 16:46:49
0
Документация
20.12.2016 16:46:49
 
Номер на преписка в АОП
20.12.2016 16:46:49
00044-2016-0120
Срок за получаване на офертите
20.12.2016 16:46:49
25.01.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.12.2016 16:46:49
 
30.01.2017 16:57:45
4.22 MB
31.01.2017 10:23:47
0.67 MB
17.02.2017 15:50:15
4.12 MB
17.02.2017 15:50:15
7.72 MB
17.02.2017 15:50:15
12.21 MB
17.02.2017 15:50:15
2.7 MB