ОП Ид.No
870
Обект на поръчката
04.01.2017 11:22:49
Услуга
Предмет на поръчката
04.01.2017 11:22:49
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Сливен за пелиод от 2 /две/ години
Ред за провеждане
04.01.2017 11:22:49
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.01.2017 11:22:49
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.01.2017 11:22:49
РД-20-1 от 04.01.2017
Решение за откриване на процедурата
Обявление/Публична покана
04.01.2017 11:22:49
24-00-1 от 04.01.2017
Обявление
04.01.2017 11:22:49
0.6 MB
Документация
04.01.2017 11:22:49
Документация
04.01.2017 11:22:49
0.23 MB
27.03.2017 16:40:59
0.08 MB
Номер на преписка в АОП
04.01.2017 11:22:49
00044-2017-0001
Срок за получаване на офертите
04.01.2017 11:22:49
10.02.2017 17:30
Срок за отваряне на ценови оферти
20.03.2017 15:12:09
 
Решение за класиране
29.03.2017 15:05:18
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.01.2017 11:22:49
 
Протокол №1
17.02.2017 09:10:03
0.44 MB
01.03.2017 12:50:39
0.12 MB
29.03.2017 15:05:18
0.32 MB
29.03.2017 15:05:18
0.51 MB
29.03.2017 15:05:18
1.33 MB
 
Договор No.РД-37-2/09.05.2017
Обособена позиция
11.05.2017 12:04:42
1
Предмет на договора
11.05.2017 12:04:42
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Сливен за период от 2 /две/ години
Договор тип
11.05.2017 12:04:42
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.05.2017 12:04:42
РД-37-2 от 09.05.2017
11.05.2017 13:30:32
1.27 MB
11.05.2017 13:30:32
0.09 MB
Стойност на договора
11.05.2017 12:04:42
BGN, 25 000.00, 20.00, 30 000.00
Срок за изпълнение
11.05.2017 12:04:42
09.05.2019
Изпълнител
11.05.2017 12:04:42
Кале Ауто ООД
Състояние на договора
11.05.2017 12:04:42
Изпълнен в срок
Плащания