ОП Ид.No
873
Обект на поръчката
16.01.2017 16:50:27
Услуга
Предмет на поръчката
16.01.2017 16:50:27
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ - ОПУ -Бургас
Ред за провеждане
16.01.2017 16:50:27
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
16.01.2017 16:50:27
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
16.01.2017 16:50:27
3 от 11.01.2017
16.01.2017 16:50:27
0.25 MB
Обявление/Публична покана
16.01.2017 16:50:27
от 11.01.2017
16.01.2017 16:50:27
0.53 MB
Документация
16.01.2017 16:50:27
 
16.01.2017 16:50:27
0.23 MB
Номер на преписка в АОП
16.01.2017 16:50:27
00044-2017-0003
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.01.2017 16:50:27
от 06.03.2017
Протокол №1
06.03.2017 16:56:58
0.96 MB
18.04.2017 18:34:14
1.56 MB
18.04.2017 18:34:14
0.75 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
16.03.2017 17:11:51
от 16.03.2017
Обявление за отваряне на цени
Решение за класиране
18.04.2017 18:34:14
от 18.04.2017
РЕШЕНИЕ
18.04.2017 18:34:14
1.82 MB
 
Договор No.РД- 37-3/30.05.2017/30.05.2017
Обособена позиция
02.06.2017 17:27:26
1
Предмет на договора
02.06.2017 17:27:26
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ - ОПУ -Бургас
Договор тип
02.06.2017 17:27:26
Договор за изпълнение на обществена поръчка
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Договор
02.06.2017 17:27:26
РД- 37-3/30.05.2017 от 30.05.2017
02.06.2017 17:27:26
16.24 MB
Стойност на договора
02.06.2017 17:27:26
BGN, 40 000.00, 20.00, 48 000.00
Изпълнител
02.06.2017 17:27:26
Фулда България ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
04.09.2019 11:16:28
от 04.09.2019