ОП Ид.No
874
Обект на поръчката
16.01.2017 15:43:39
Услуга
Предмет на поръчката
16.01.2017 15:43:39
„Извършване на пълно спасително археологическо проучване на обект от км 408+375 до км 408+400 по трасето на АМ „Струма”, Лот 3.3.”
Източник на финансиране
16.01.2017 15:43:39
 
ОПТ
Ред за провеждане
16.01.2017 15:43:39
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
16.01.2017 15:43:39
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
16.01.2017 15:43:39
33-00-12 от 13.01.2017
Номер на преписка в АОП
16.01.2017 15:43:39
към 03461-2015-0006
Към Рамково споразумение № 136/23.09.2015 г.
 
Договор No.РД-37-4/01.03.2017
Обособена позиция
27.03.2017 16:34:54
1
Предмет на договора
27.03.2017 16:34:54
„Извършване на пълно спасително археологическо проучване на обект от км 408+375 до км 408+400 по трасето на АМ „Струма”, Лот 3.3.”
Договор тип
27.03.2017 16:34:54
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.03.2017 16:34:54
РД-37-4 от 01.03.2017
779194/27.03.2017
27.03.2017 16:34:54
6.28 MB
27.03.2017 16:34:54
0.04 MB
27.03.2017 16:34:54
1.41 MB
Стойност на договора
27.03.2017 16:34:54
BGN, 35 497.00, 20.00, 42 596.40
Изпълнител
27.03.2017 16:34:54
НАИМ при БАН