ОП Ид.No
875
Обект на поръчката
13.09.2017 11:28:54
Строителство
Предмет на поръчката
13.09.2017 11:28:54
Извършване ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административната сграда на ОПУ Ямбол и РПС Елхово, находящи се на територията на ОПУ Ямбол
Ред за провеждане
13.09.2017 11:28:54
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.09.2017 11:28:54
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.09.2017 11:28:54
Решение-6 от 11.09.2017
13.09.2017 11:28:54
1.64 MB
Обявление/Публична покана
13.09.2017 11:28:54
24-00-112 от 11.09.2017
13.09.2017 11:28:54
3.54 MB
Документация
13.09.2017 11:28:54
 
Номер на преписка в АОП
13.09.2017 11:28:54
00044-2017-0059
Срок за получаване на офертите
13.09.2017 11:28:54
17.10.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.09.2017 11:28:54
 
Протоколи и доклад на комисията
27.10.2017 16:47:31
2.46 MB
27.10.2017 16:47:31
1.09 MB
Решение за класиране
27.10.2017 16:47:31
Решение-8 от 27.10.2017
Решение за определяне на изпълнител
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.10.2017 17:28:29
 
Решение за прекратяване
01.02.2018 15:20:46
Решение-2 от 01.02.2018
Решение за прекратяване на процедурата