ОП Ид.No
877
Обект на поръчката
06.02.2017 14:49:27
Доставка
Предмет на поръчката
06.02.2017 14:49:27
„Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови мобилни електронни везни с неавтоматично действие за поосово измерване на пътни превозни средства”.
Източник на финансиране
06.02.2017 14:49:27
 
АПИ
Ред за провеждане
06.02.2017 14:49:27
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
06.02.2017 14:49:27
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
06.02.2017 14:49:27
4 от 06.02.2017
06.02.2017 14:49:27
0.32 MB
Обявление/Публична покана
06.02.2017 14:49:27
от 06.02.2017
06.02.2017 14:49:27
0.17 MB
Документация
06.02.2017 14:49:27
 
Разяснения по документация за участие
06.02.2017 14:49:27
 
17.02.2017 11:54:05
0.07 MB
17.02.2017 11:54:05
0.07 MB
20.02.2017 16:41:09
0.1 MB
Номер на преписка в АОП
06.02.2017 14:49:27
00044-2017-0007
Срок за получаване на офертите
06.02.2017 14:49:27
27.02.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.03.2017 16:44:56
 
Решение за прекратяване
01.06.2017 14:04:55
51 от 01.06.2017