ОП Ид.No
878
Обект на поръчката
08.02.2017 10:29:27
Услуга
Предмет на поръчката
08.02.2017 10:29:27
Извършване на предварителни археологически проучвания по трасето на AM „Струма", Лот 3.1 на обекти Зелен дол 2, местност Ширините (от км 359+500 до км 360+130) и Мощанец 1 (от км 362+000 до км 362+400).
Източник на финансиране
08.02.2017 10:29:27
 
ОПТТИ 2020
Ред за провеждане
08.02.2017 10:29:27
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
08.02.2017 10:29:27
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
08.02.2017 10:29:27
Покана № 33-00-25 от 08.02.2017
08.02.2017 10:29:27
0.94 MB
Документация
08.02.2017 10:29:27
 
Номер на преписка в АОП
08.02.2017 10:29:27
към 03461-2015-0006
към рамково споразумение № 136/23.09.2015 на НКСИП
 
Договор No.РД-37-11/23.03.2017
Обособена позиция
27.03.2017 16:35:58
1
Предмет на договора
27.03.2017 16:35:58
Извършване на предварителни археологически проучвания по трасето на AM „Струма", Лот 3.1 на обекти Зелен дол 2, местност Ширините (от км 359+500 до км 360+130) и Мощанец 1 (от км 362+000 до км 362+400).
Договор тип
27.03.2017 16:35:58
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.03.2017 16:35:58
РД-37-11 от 23.03.2017
779201/27.03.2017
27.03.2017 16:35:58
6.56 MB
27.03.2017 16:35:58
1.76 MB
27.03.2017 16:35:58
0.48 MB
Стойност на договора
27.03.2017 16:35:58
BGN, 509 975.00, 20.00, 611 970.00
Срок за изпълнение
27.03.2017 16:35:58
 
90 дни
Изпълнител
27.03.2017 16:35:58
НАИМ при БАН