ОП Ид.No
885
Обект на поръчката
07.09.2017 10:37:30
Услуга
Предмет на поръчката
07.09.2017 10:37:30
„Осигуряване на промоционални материали с цел популяризиране на проекта CrossBo по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Осигуряване на промоционални материали, включително дизайн и предпечатна подготовка, с цел популяризиране на проекта CrossBo; Обособена позиция № 2: Осигуряване на промоционални материали, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, включително дизайн и предпечатна подготовка, с цел популяризиране на проекта CrossBo“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Осигуряване на промоционални материали, включително дизайн и предпечатна подготовка, с цел популяризиране на проекта CrossBo;
2 Обособена позиция № 2: Осигуряване на промоционални материали, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, включително дизайн и предпечатна подготовка, с цел популяризиране на проекта CrossBo“
Ред за провеждане
07.09.2017 10:37:30
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
07.09.2017 10:37:30
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
07.09.2017 10:37:30
94 от 04.09.2017
803737/04.09.2017 г.
07.09.2017 10:37:30
9.79 MB
Обявление/Публична покана
07.09.2017 10:37:30
от 04.09.2017
803739/04.09.2017 г.
07.09.2017 10:37:30
0.2 MB
Документация
07.09.2017 10:37:30
 
Разяснения по документация за участие
07.09.2017 10:37:30
 
Номер на преписка в АОП
07.09.2017 10:37:30
00044-2017-0052
ССИ 20170829-00044-0015
Срок за получаване на офертите
07.09.2017 10:37:30
09.11.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.09.2017 10:37:30
 
02.02.2018 15:36:15
0.12 MB
02.02.2018 15:36:15
1.65 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.03.2018 11:53:39
53-00-2785 от 22.03.2018
На 27.03.2018 г., от 11:00 часа, в зала 701, на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.04.2018 14:52:25
 
24.04.2018 14:52:25
1.03 MB
24.04.2018 14:52:25
0.14 MB
24.04.2018 14:52:25
0.3 MB
Решение за определяне на изпълнител
24.04.2018 14:52:25
45 от 24.04.2018
 
Договор No.РД-37-28/11.07.2018
Обособена позиция
16.07.2018 11:14:58
1
Предмет на договора
16.07.2018 11:14:58
Обособена позиция № 1: Осигуряване на промоционални материали, включително дизайн и предпечатна подготовка, с цел популяризиране на проекта CrossBo;
Договор тип
16.07.2018 11:14:58
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.07.2018 11:14:58
РД-37-28 от 11.07.2018
16.07.2018 11:14:58
0.9 MB
16.07.2018 11:14:58
0.04 MB
16.07.2018 11:14:58
0.05 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
16.07.2018 11:14:58
857149 от 13.07.2018
16.07.2018 11:14:58
0.2 MB
Стойност на договора
16.07.2018 11:14:58
BGN, 12 385.00, 20.00, 14 862.00
Срок за изпълнение
16.07.2018 11:14:58
 
3 месеца
Изпълнител
16.07.2018 11:14:58
БГМАП ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.04.2019 11:00:17
24-00-700 от 24.04.2019
 
Договор No.Д-51/06.07.2018
Обособена позиция
11.07.2018 10:23:31
2
Предмет на договора
11.07.2018 10:23:31
Обособена позиция № 2: Осигуряване на промоционални материали, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, включително дизайн и предпечатна подготовка, с цел популяризиране на проекта CrossBo“
Договор тип
11.07.2018 10:23:31
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.07.2018 10:23:31
Д-51 от 06.07.2018
11.07.2018 10:23:31
0.91 MB
11.07.2018 10:23:31
0.02 MB
11.07.2018 10:23:31
0.1 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
11.07.2018 10:23:31
856371 от 10.07.2018
11.07.2018 10:23:31
0.2 MB
Стойност на договора
11.07.2018 10:23:31
BGN, 6 444.00, 20.00, 7 732.80
Срок за изпълнение
11.07.2018 10:23:31
 
3 месеца
Изпълнител
11.07.2018 10:23:31
Военно инвалидна кооперация "Корона"
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.04.2019 11:00:17
24-00-699 от 24.04.2019