ОП Ид.No
888
Обект на поръчката
09.05.2017 10:46:52
Услуга
Предмет на поръчката
09.05.2017 10:46:52
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище при км 254+257 на Път I-6 "София-Бургас" и подходи към два броя локални платна”
Източник на финансиране
09.05.2017 10:46:52
 
АПИ
Ред за провеждане
09.05.2017 10:46:52
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.05.2017 10:46:52
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.05.2017 10:46:52
32 от 04.05.2017
785720/04.05.2017 г.
09.05.2017 10:46:52
0.34 MB
Обявление/Публична покана
09.05.2017 10:46:52
от 04.05.2017
785722/04.05.2017 г.
09.05.2017 10:46:52
0.19 MB
Документация
09.05.2017 10:46:52
 
09.05.2017 10:46:52
19.86 MB
Номер на преписка в АОП
09.05.2017 10:46:52
00044-2017-0015
Срок за получаване на офертите
09.05.2017 10:46:52
22.06.2017 17:30
Решение за промяна
18.05.2017 10:35:57
39 от 17.05.2017
787518/17.05.2017
18.05.2017 10:35:57
0.19 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.05.2017 10:46:52
 
04.10.2017 16:21:34
0.28 MB
04.10.2017 16:21:34
1.35 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.10.2017 16:51:18
53-00-8276 от 18.10.2017
На 23.10.2017 г., от 10.00 часа, в зала 701 на VII етаж в сградата на Агенция "Пътна Инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.11.2017 13:53:40
 
17.11.2017 13:53:40
0.67 MB
17.11.2017 13:53:40
0.66 MB
17.11.2017 13:53:40
0.38 MB
Решение за класиране
17.11.2017 13:53:40
130 от 16.11.2017
 
Договор No.РД-37-5/05.02.2018
Обособена позиция
07.02.2018 10:36:19
1
Предмет на договора
07.02.2018 10:36:19
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище при км 254+257 на Път I-6 "София-Бургас" и подходи към два броя локални платна”
Договор тип
07.02.2018 10:36:19
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.02.2018 10:36:19
РД-37-5 от 05.02.2018
828466/06.02.2018
07.02.2018 10:36:19
23.16 MB
07.02.2018 10:36:19
0.64 MB
07.02.2018 10:36:19
0.95 MB
Стойност на договора
07.02.2018 10:36:19
BGN, 8 820.00, 20.00, 10 584.00
Срок за изпълнение
07.02.2018 10:36:19
 
90 дни
Изпълнител
07.02.2018 10:36:19
200775103, План Инвест Пловдив ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
10.03.2020 09:52:34