ОП Ид.No
890
Обект на поръчката
05.05.2017 11:00:06
Услуга
Предмет на поръчката
05.05.2017 11:00:06
„Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите за Лот 16, Лот 17 и Лот 18 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”
Източник на финансиране
05.05.2017 11:00:06
 
ОПРР 2014-2020
Ред за провеждане
05.05.2017 11:00:06
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.05.2017 11:00:06
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.05.2017 11:00:06
29 от 03.05.2017
785486/03.05.2017 г.
05.05.2017 11:00:06
0.24 MB
Обявление/Публична покана
05.05.2017 11:00:06
от 03.05.2017
785487/03.05.2017 г.
05.05.2017 11:00:06
0.18 MB
Документация
05.05.2017 11:00:06
 
Разяснения по документация за участие
05.05.2017 11:00:06
 
07.06.2017 16:46:56
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
05.05.2017 11:00:06
00044-2017-0013
Срок за получаване на офертите
05.05.2017 11:00:06
29.06.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.07.2017 17:16:40
 
27.07.2017 17:16:40
0.08 MB
27.07.2017 17:16:40
1.03 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.09.2017 15:50:36
53-00-7050 от 12.09.2017
Отваряне на ценови предложения на 15.09.2017 г. от 10:00 часа в зала 701, етаж VII в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
05.05.2017 11:00:06
 
09.10.2017 16:30:55
0.6 MB
09.10.2017 16:30:55
0.18 MB
09.10.2017 16:30:55
0.3 MB
Решение за определяне на изпълнител
09.10.2017 16:30:55
110 от 09.10.2017
 
Договор No.Д-65/28.11.2017
Обособена позиция
30.11.2017 10:56:43
1
Предмет на договора
30.11.2017 10:56:43
„Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите за Лот 16, Лот 17 и Лот 18 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”
Договор тип
30.11.2017 10:56:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
30.11.2017 10:56:43
Д-65 от 28.11.2017
817220/29.11.2017
30.11.2017 10:56:43
20.04 MB
30.11.2017 10:56:43
0.05 MB
30.11.2017 10:56:43
2.07 MB
Стойност на договора
30.11.2017 10:56:43
BGN, 6 290.00, 20.00, 7 548.00
Изпълнител
30.11.2017 10:56:43
175259627, БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ-ОД ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
19.04.2021 17:41:04
24-00-816 от 19.04.2021
1011466/19.04.2021г.