ОП Ид.No
894
Обект на поръчката
25.05.2017 10:51:17
Услуга
Предмет на поръчката
25.05.2017 10:51:17
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 5 /пет/ обекта – Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции
Източник на финансиране
25.05.2017 10:51:17
 
ОПРР 2014-2020
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1 – Лот 19 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15.220 км, област Ст. Загора“;
2 Обособена позиция 2 – Лот 20 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 15+220.00 до км 28+913.25 и от км 31+742.00 до км 33+364.30, с обща дължина 15.316 км, област Ст. Загора, област Хасково“;
3 Обособена позиция 3 - Лот 21 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 34+600 до км 54+835.61, с обща дължина 20.236 км, област Хасково“;
4 Обособена позиция 4 - Лот 22 „Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, област Смолян“;
5 •Обособена позиция 5 - Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, области Пловдив и Смолян“
Ред за провеждане
25.05.2017 10:51:17
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.05.2017 10:51:17
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.05.2017 10:51:17
45 от 22.05.2017
788185/22.05.2017 г.
25.05.2017 10:51:17
0.24 MB
Обявление/Публична покана
25.05.2017 10:51:17
от 22.05.2017
788189/22.05.2017 г.
25.05.2017 10:51:17
0.26 MB
Документация
25.05.2017 10:51:17
 
25.05.2017 10:51:17
247.65 MB
25.05.2017 10:51:17
236.66 MB
25.05.2017 10:51:17
277.03 MB
25.05.2017 10:51:17
227.14 MB
25.05.2017 10:51:17
277.8 MB
16.06.2017 14:30:40
2.83 MB
Разяснения по документация за участие
25.05.2017 10:51:17
 
06.06.2017 15:43:50
0.11 MB
Разяснения по документация за участие
19.06.2017 16:40:18
 
Номер на преписка в АОП
25.05.2017 10:51:17
00044-2017-0020
Срок за получаване на офертите
25.05.2017 10:51:17
29.06.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
25.05.2017 10:51:17
 
05.12.2017 17:29:23
0.25 MB
05.12.2017 17:29:23
2.2 MB
12.02.2018 14:07:18
3.55 MB
22.02.2018 17:26:06
0.4 MB
15.03.2018 16:09:14
0.83 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
23.03.2018 16:22:25
53-00-2837 от 23.03.2018
На 28.03.2018 г., от 13:30 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.05.2018 14:38:10
 
08.05.2018 14:38:10
3.37 MB
08.05.2018 14:38:10
0.35 MB
08.05.2018 14:38:10
3.6 MB
08.05.2018 14:38:10
1.05 MB
Решение за определяне на изпълнител
08.05.2018 14:38:10
48 от 08.05.2018
 
Договор No.93-01-5054/27.06.2018
Обособена позиция
11.07.2018 10:25:23
1
Предмет на договора
11.07.2018 10:25:23
Обособена позиция 1 – Лот 19 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15.220 км, област Ст. Загора“;
Договор тип
11.07.2018 10:25:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.07.2018 10:25:23
93-01-5054 от 27.06.2018
11.07.2018 10:25:23
1.33 MB
11.07.2018 10:25:23
0.18 MB
11.07.2018 10:25:23
0.09 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
11.07.2018 10:25:23
856367 от 10.07.2018
11.07.2018 10:25:23
0.2 MB
Стойност на договора
11.07.2018 10:25:23
BGN, 148 000.00, 148 000.00
Срок за изпълнение
11.07.2018 10:25:23
 
18 месеца
Изпълнител
11.07.2018 10:25:23
"План-Региони" ДЗЗД, с участници "План Инвест Пловдив" ООД, "Инфра Инвест" ООД, "НТСС-Консултинженеринг" и "Сърч Корпорейшън СРЛ"
Дата на приключване
11.07.2018 10:25:23
12.12.2019
981440/09.06.2020
 
Договор No.РД-36-7/25.06.2018
Обособена позиция
09.07.2018 10:27:55
2
Предмет на договора
09.07.2018 10:27:55
Обособена позиция 2 – Лот 20 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 15+220.00 до км 28+913.25 и от км 31+742.00 до км 33+364.30, с обща дължина 15.316 км, област Ст. Загора, област Хасково“;
Договор тип
09.07.2018 10:27:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.07.2018 10:27:55
РД-36-7 от 25.06.2018
855450/04.07.2018
09.07.2018 10:27:55
1.23 MB
09.07.2018 10:27:55
0.06 MB
09.07.2018 10:27:55
0.09 MB
Стойност на договора
09.07.2018 10:27:55
BGN, 140 016.44, 20.00, 168 019.73
Срок за изпълнение
09.07.2018 10:27:55
 
18 месеца
Изпълнител
09.07.2018 10:27:55
831643582, Пътинвест-инженеринг АД
Дата на приключване
09.07.2018 10:27:55
27.12.2019
981434/09.06.2020
 
Договор No.РД-36-6/25.06.2018
Обособена позиция
09.07.2018 10:27:55
3
Предмет на договора
09.07.2018 10:27:55
Обособена позиция 3 - Лот 21 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 34+600 до км 54+835.61, с обща дължина 20.236 км, област Хасково“;
Договор тип
09.07.2018 10:27:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.07.2018 10:27:55
РД-36-6 от 25.06.2018
855450/04.07.2018
09.07.2018 10:27:55
1.3 MB
09.07.2018 10:27:55
0.06 MB
09.07.2018 10:27:55
0.07 MB
Стойност на договора
09.07.2018 10:27:55
BGN, 185 238.00, 20.00, 222 285.60
Срок за изпълнение
09.07.2018 10:27:55
 
18 месеца
Изпълнител
09.07.2018 10:27:55
831643582, Пътинвест-инженеринг АД
Дата на приключване
09.07.2018 10:27:55
21.01.2020
980480/03.06.2020
 
Договор No.РД-36-8/23.07.2018
Обособена позиция
27.07.2018 10:28:47
4
Предмет на договора
27.07.2018 10:28:47
Обособена позиция 4 - Лот 22 „Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, област Смолян“;
Договор тип
27.07.2018 10:28:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.07.2018 10:28:47
РД-36-8 от 23.07.2018
858662/24.07.2018
27.07.2018 10:28:47
1.29 MB
27.07.2018 10:28:47
0.11 MB
27.07.2018 10:28:47
0.06 MB
Стойност на договора
27.07.2018 10:28:47
BGN, 493 500.00, 20.00, 592 200.00
Срок за изпълнение
27.07.2018 10:28:47
 
18 месеца
Изпълнител
27.07.2018 10:28:47
Пътконсулт 2000 ЕООД
Дата на приключване
27.07.2018 10:28:47
19.03.2020
980481/03.06.2020
 
Договор No.РД-36-9/15.08.2018
Обособена позиция
20.08.2018 12:45:10
5
Предмет на договора
20.08.2018 12:45:10
•Обособена позиция 5 - Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, области Пловдив и Смолян“
Договор тип
20.08.2018 12:45:10
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.08.2018 12:45:10
РД-36-9 от 15.08.2018
863376/17.08.2018
20.08.2018 12:45:10
1.22 MB
20.08.2018 12:45:10
0.24 MB
20.08.2018 12:45:10
0.06 MB
Стойност на договора
20.08.2018 12:45:10
BGN, 364 000.00, 20.00, 436 800.00
Срок за изпълнение
20.08.2018 12:45:10
 
18 месеца
Изпълнител
20.08.2018 12:45:10
Пътконсулт 2000 ЕООД
Дата на приключване
20.08.2018 12:45:10
18.03.2020
980483/03.06.2020