ОП Ид.No
897
Обект на поръчката
05.05.2017 19:04:25
Строителство
Предмет на поръчката
05.05.2017 19:04:25
Ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, мост при км 20+504 (п.в. Созопол)“ .
Ред за провеждане
05.05.2017 19:04:25
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.05.2017 19:04:25
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.05.2017 19:04:25
24-00-169 от 28.04.2017
05.05.2017 19:04:25
4.32 MB
Обявление/Публична покана
05.05.2017 19:04:25
ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
05.05.2017 19:04:25
10.98 MB
Документация
05.05.2017 19:04:25
ДОКУМЕНТАЦИЯ
05.05.2017 19:04:25
0.17 MB
05.05.2017 19:04:25
0.02 MB
05.05.2017 19:04:25
0.03 MB
05.05.2017 19:04:25
2.69 MB
05.05.2017 19:04:25
0.87 MB
05.05.2017 19:04:25
1.49 MB
Номер на преписка в АОП
05.05.2017 19:04:25
00044-2017-0011
Срок за получаване на офертите
05.05.2017 19:04:25
12.06.2017 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.07.2017 16:33:10
Обявление за цени от 10.07.2017
Решение за класиране
29.08.2017 12:22:25
от 29.08.2017
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ
29.08.2017 12:22:25
0.05 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.05.2017 19:04:25
Протокол №1 от 10.07.2017
Протокол № 1
29.08.2017 12:22:25
0.22 MB
29.08.2017 12:22:25
0.34 MB
 
Договор No.РД-37-7/29.09.2017/29.09.2017
Обособена позиция
12.10.2017 14:51:28
1
Предмет на договора
12.10.2017 14:51:28
Ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, мост при км 20+504 (п.в. Созопол)“ .
Договор тип
12.10.2017 14:51:28
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Обявление за възложена поръчка
12.10.2017 14:51:28
0.4 MB
Договор
12.10.2017 14:51:28
РД-37-7/29.09.2017 от 29.09.2017
12.10.2017 14:51:28
2.34 MB
Стойност на договора
12.10.2017 14:51:28
BGN, 80 795.44, 20.00, 96 954.53
Срок за изпълнение
12.10.2017 14:51:28
 
75 ДНИ
Изпълнител
12.10.2017 14:51:28
Щрабаг ЕАД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
12.07.2018 17:57:22
от 12.07.2018