ОП Ид.No
898
Обект на поръчката
05.05.2017 19:41:10
Строителство
Предмет на поръчката
05.05.2017 19:41:10
Ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, надлез при км 43+249 (п.в. Приморско)
Ред за провеждане
05.05.2017 19:41:10
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.05.2017 19:41:10
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.05.2017 19:41:10
24-00-170 от 28.04.2017
05.05.2017 19:41:10
4.45 MB
Обявление/Публична покана
05.05.2017 19:41:10
ОБЯВЛЕНИЕ
05.05.2017 19:41:10
11.14 MB
Документация
05.05.2017 19:41:10
ДОКУМЕНТАЦИЯ
05.05.2017 19:41:10
0.17 MB
05.05.2017 19:41:10
0.02 MB
05.05.2017 19:41:10
0.03 MB
05.05.2017 19:41:10
1.98 MB
05.05.2017 19:41:10
0.29 MB
05.05.2017 19:41:10
0.73 MB
05.05.2017 19:41:10
1.82 MB
Номер на преписка в АОП
05.05.2017 19:41:10
00044-2017-0012
Срок за получаване на офертите
05.05.2017 19:41:10
12.06.2017 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.05.2017 19:41:10
Протокол №1 от 10.07.2017
Протокол №1
29.08.2017 12:25:53
0.21 MB
29.08.2017 12:25:53
1.36 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.07.2017 16:41:14
Обява цени от 10.07.2017
Обява цени
Решение за класиране
29.08.2017 12:25:53
от 29.08.2017
РЕШЕНИЕ ЗА КАЛСИРАНЕ
 
Договор No.РД-37-8/29.09.2017
Обособена позиция
12.10.2017 15:13:20
1
Предмет на договора
12.10.2017 15:13:20
Ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, надлез при км 43+249 (п.в. Приморско)
Договор тип
12.10.2017 15:13:20
Договор за изпълнение на обществена поръчка
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Договор
12.10.2017 15:13:20
РД-37-8 от 29.09.2017
12.10.2017 15:13:20
2.35 MB
Стойност на договора
12.10.2017 15:13:20
BGN, 136 324.30, 20.00, 163 589.16
Срок за изпълнение
12.10.2017 15:13:20
 
75 ДНИ
Изпълнител
12.10.2017 15:13:20
Щрабаг ЕАД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
12.07.2018 17:58:36
от 12.07.2018