ОП Ид.No
900
Обект на поръчката
22.06.2017 15:02:29
Услуга
Предмет на поръчката
22.06.2017 15:02:29
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга - строителен надзор на обект: „Тунел Кривия при км 388+897 на път I-1 /Е 79/ „София-Кулата“
Ред за провеждане
22.06.2017 15:02:29
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
22.06.2017 15:02:29
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
22.06.2017 15:02:29
59 от 20.06.2017
792552/20.06.2017 г.
22.06.2017 15:02:29
0.37 MB
Обявление/Публична покана
22.06.2017 15:02:29
от 20.06.2017
792553/20.06.2017 г.
22.06.2017 15:02:29
0.19 MB
Документация
22.06.2017 15:02:29
 
Номер на преписка в АОП
22.06.2017 15:02:29
00044-2017-0032
Срок за получаване на офертите
22.06.2017 15:02:29
03.08.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.06.2017 15:02:29
 
13.09.2017 15:32:26
28.57 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
09.10.2017 17:18:32
53-00-7936 от 09.10.2017
На 12.10.2017 г., от 11.00 часа, в зала 701 на VII етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
31.10.2017 16:23:24
 
31.10.2017 16:23:24
0.28 MB
31.10.2017 16:23:24
0.16 MB
31.10.2017 16:23:24
0.2 MB
31.10.2017 16:47:31
0.03 MB
31.10.2017 16:47:31
0.29 MB
Решение за класиране
31.10.2017 16:23:24
123 от 31.10.2017
31.10.2017 16:23:24
0.14 MB
 
Договор No.РД-36-17/21.12.2017
Обособена позиция
04.01.2018 10:19:05
1
Предмет на договора
04.01.2018 10:19:05
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга - строителен надзор на обект: „Тунел Кривия при км 388+897 на път I-1 /Е 79/ „София-Кулата“
Договор тип
04.01.2018 10:19:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.01.2018 10:19:05
РД-36-17 от 21.12.2017
822080/02.01.2018
04.01.2018 10:19:05
25.69 MB
04.01.2018 10:19:05
0.76 MB
04.01.2018 10:19:05
1.01 MB
Стойност на договора
04.01.2018 10:19:05
BGN, 45 600.00, 20.00, 54 720.00
Срок за изпълнение
04.01.2018 10:19:05
 
480 дни
Изпълнител
04.01.2018 10:19:05
Пътконсулт 2000 ЕООД