ОП Ид.No
902
Обект на поръчката
22.05.2017 14:48:21
Услуга
Предмет на поръчката
22.05.2017 14:48:21
„Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част “Конструктивна” по обособени позиции”
Източник на финансиране
22.05.2017 14:48:21
 
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път I-5 „АМ Тракия – гр. Хасково” от км 266+572 до км 275+372“;
10 Обособена позиция № 10: Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път III-866 „Стойките – Широка лъка – Михалково“ от км 8+240 до км 11+500 и от км 26+600 до км 50+553“;
11 Обособена позиция № 11: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-109 „/I-1/ - Мелник“ от км 0+528 до км 12+815“;
12 Обособена позиция № 12: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-507 „Кърджали – Мост - Манастир“ от км 0+055 до км 26+200“;
13 Обособена позиция № 13: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път III-559 „Полски градец – Тополовград – с. Устрем“ от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450“;
14 Обособена позиция № 14: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите за обект „Кръгово кръстовище при км 254+251 на Път I-6 и подходи към два броя локални платна”;
15 Обособена позиция № 15: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Мост над река Ботуня на Път I-1 “Монтана – Враца” при км 129+355”.
2 Обособена позиция № 2: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път І-8 „София – Пловдив“ от км 89+170 до км 124+000“;
3 Обособена позиция № 3: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път II-58 „Кърджали – Асеновград“ от км 25+047 до км 57+881=57+749.613“;
4 Обособена позиция № 4: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път I-1 “ Път II-17 – гара Яна ” от км 214+686.88 до км 237+553“;
5 Обособена позиция № 5 „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път II-86 „Асеновград – Чепеларе – Смолян - Рудозем“ от км 125+727.46 до км 135+530“;
6 Обособена позиция № 6: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Селскостопански надлез над път II-73 „Граница ОПУ Шумен – Лозарево – (Карнобат – Бургас)“ при км 89+205“;
7 Обособена позиция № 7: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път II-62 „Самоков – Клисура“ от км 42+260 до км 78+630“;
8 Обособена позиция № 8: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-208 „Провадия – Дъскотна – Айтос“ от км 49+184 до км 82+650“;
9 Обособена позиция № 9: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път II-23 „Русе – Кубрат – Исперих – Дулово“ от км 0+030 до км 46+771“;
Ред за провеждане
22.05.2017 14:48:21
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
22.05.2017 14:48:21
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
22.05.2017 14:48:21
44 от 22.05.2017
788213/22.05.2017 г.
22.05.2017 14:48:21
0.3 MB
Обявление/Публична покана
22.05.2017 14:48:21
от 22.05.2017
788217/22.05.2017 г.
22.05.2017 14:48:21
0.3 MB
Документация
22.05.2017 14:48:21
 
Номер на преписка в АОП
22.05.2017 14:48:21
00044-2017-0023
Срок за получаване на офертите
22.05.2017 14:48:21
14.06.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.05.2017 14:48:21
 
31.07.2017 17:07:22
1.12 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.09.2017 17:21:27
53-00-7004 от 11.09.2017
Отваряне на ценови предложения на 14.09.2017 г. от 14:30 часа в зала 701, етаж VII, сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.10.2017 17:53:47
 
11.10.2017 17:53:47
1.4 MB
11.10.2017 17:53:47
0.27 MB
Решение за класиране
11.10.2017 17:53:47
114 от 11.10.2017
11.10.2017 17:53:47
0.61 MB
 
Договор No.Д-9/22.01.2018
Обособена позиция
23.01.2018 10:19:32
1
Предмет на договора
23.01.2018 10:19:32
Обособена позиция № 1: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път I-5 „АМ Тракия – гр. Хасково” от км 266+572 до км 275+372“;
Договор тип
23.01.2018 10:19:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.01.2018 10:19:32
Д-9 от 22.01.2018
825997/23.01.2018
23.01.2018 10:19:32
12.14 MB
23.01.2018 10:19:32
0.77 MB
23.01.2018 10:19:32
1.05 MB
Стойност на договора
23.01.2018 10:19:32
BGN, 2 900.00, 20.00, 3 480.00
Срок за изпълнение
23.01.2018 10:19:32
 
14 дни
Изпълнител
23.01.2018 10:19:32
Рутекс ООД
 
Договор No.Д-3/08.01.2018
Обособена позиция
09.01.2018 09:52:43
10
Предмет на договора
09.01.2018 09:52:43
Обособена позиция № 10: Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път III-866 „Стойките – Широка лъка – Михалково“ от км 8+240 до км 11+500 и от км 26+600 до км 50+553“;
Договор тип
09.01.2018 09:52:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.01.2018 09:52:43
Д-3 от 08.01.2018
823345/09.01.2018
09.01.2018 09:52:43
12.09 MB
09.01.2018 09:52:43
0.07 MB
09.01.2018 09:52:43
1.03 MB
Стойност на договора
09.01.2018 09:52:43
BGN, 6 055.00, 20.00, 7 266.00
Срок за изпълнение
09.01.2018 09:52:43
 
14 дни
Изпълнител
09.01.2018 09:52:43
Т7 Консулт ЕООД
 
Договор No.Д-76/18.12.2017
Обособена позиция
19.12.2017 15:36:24
11
Предмет на договора
19.12.2017 15:36:24
Обособена позиция № 11: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-109 „/I-1/ - Мелник“ от км 0+528 до км 12+815“;
Договор тип
19.12.2017 15:36:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2017 15:36:24
Д-76 от 18.12.2017
820623/19.12.2017
19.12.2017 15:36:24
11.96 MB
19.12.2017 15:36:24
0.74 MB
19.12.2017 15:36:24
0.94 MB
Стойност на договора
19.12.2017 15:36:24
BGN, 7 900.00, 20.00, 9 480.00
Срок за изпълнение
19.12.2017 15:36:24
 
14 дни
Изпълнител
19.12.2017 15:36:24
Пътконсулт 2000 ЕООД
 
Договор No.Д-79/20.12.2017
Обособена позиция
21.12.2017 11:27:21
13
Предмет на договора
21.12.2017 11:27:21
Обособена позиция № 13: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път III-559 „Полски градец – Тополовград – с. Устрем“ от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450“;
Договор тип
21.12.2017 11:27:21
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.12.2017 11:27:21
Д-79 от 20.12.2017
821107/21.12.2017
21.12.2017 11:27:21
12.13 MB
21.12.2017 11:27:21
0.06 MB
21.12.2017 11:27:21
0.91 MB
Стойност на договора
21.12.2017 11:27:21
BGN, 7 000.00, 20.00, 8 400.00
Срок за изпълнение
21.12.2017 11:27:21
 
14 дни
Изпълнител
21.12.2017 11:27:21
Три Ес ЕООД
 
Договор No.Д-1/08.01.2018
Обособена позиция
09.01.2018 09:52:43
14
Предмет на договора
09.01.2018 09:52:43
Обособена позиция № 14: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите за обект „Кръгово кръстовище при км 254+251 на Път I-6 и подходи към два броя локални платна”;
Договор тип
09.01.2018 09:52:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.01.2018 09:52:43
Д-1 от 08.01.2018
823345/09.01.2018
09.01.2018 09:52:43
11.95 MB
09.01.2018 09:52:43
0.09 MB
09.01.2018 09:52:43
1.09 MB
Стойност на договора
09.01.2018 09:52:43
BGN, 1 000.00, 20.00, 1 200.00
Срок за изпълнение
09.01.2018 09:52:43
 
14 дни
Изпълнител
09.01.2018 09:52:43
103882376, Трафик Холдинг ЕООД
 
Договор No.Д-10/24.01.2018
Обособена позиция
25.01.2018 11:28:24
15
Предмет на договора
25.01.2018 11:28:24
Обособена позиция № 15: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Мост над река Ботуня на Път I-1 “Монтана – Враца” при км 129+355”.
Договор тип
25.01.2018 11:28:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.01.2018 11:28:24
Д-10 от 24.01.2018
826512/25.01.2018
25.01.2018 11:28:24
12.03 MB
25.01.2018 11:28:24
0.85 MB
25.01.2018 11:28:24
0.91 MB
Стойност на договора
25.01.2018 11:28:24
BGN, 2 300.00, 20.00, 2 760.00
Срок за изпълнение
25.01.2018 11:28:24
 
14 дни
Изпълнител
25.01.2018 11:28:24
Трансконсулт - БГ ООД
 
Договор No.Д-8/22.01.2018
Обособена позиция
23.01.2018 10:19:32
2
Предмет на договора
23.01.2018 10:19:32
Обособена позиция № 2: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път І-8 „София – Пловдив“ от км 89+170 до км 124+000“;
Договор тип
23.01.2018 10:19:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.01.2018 10:19:32
Д-8 от 22.01.2018
825997/23.01.2018
23.01.2018 10:19:32
12.06 MB
23.01.2018 10:19:32
0.06 MB
23.01.2018 10:19:32
1.03 MB
Стойност на договора
23.01.2018 10:19:32
BGN, 10 950.00, 20.00, 13 140.00
Срок за изпълнение
23.01.2018 10:19:32
 
14 дни
Изпълнител
23.01.2018 10:19:32
Рутекс ООД
 
Договор No.Д-4/08.01.2018
Обособена позиция
09.01.2018 09:52:43
3
Предмет на договора
09.01.2018 09:52:43
Обособена позиция № 3: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път II-58 „Кърджали – Асеновград“ от км 25+047 до км 57+881=57+749.613“;
Договор тип
09.01.2018 09:52:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.01.2018 09:52:43
Д-4 от 08.01.2018
823345/09.01.2018
09.01.2018 09:52:43
12.09 MB
09.01.2018 09:52:43
0.06 MB
09.01.2018 09:52:43
1.03 MB
Стойност на договора
09.01.2018 09:52:43
BGN, 5 970.00, 20.00, 7 164.00
Срок за изпълнение
09.01.2018 09:52:43
 
14 дни
Изпълнител
09.01.2018 09:52:43
Т7 Консулт ЕООД
 
Договор No.Д-70/11.12.2017
Обособена позиция
12.12.2017 13:32:56
4
Предмет на договора
12.12.2017 13:32:56
Обособена позиция № 4: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път I-1 “ Път II-17 – гара Яна ” от км 214+686.88 до км 237+553“;
Договор тип
12.12.2017 13:32:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.12.2017 13:32:56
Д-70 от 11.12.2017
819376/12.12.2017
12.12.2017 13:32:56
12.15 MB
12.12.2017 13:32:56
0.83 MB
12.12.2017 13:32:56
1.16 MB
Стойност на договора
12.12.2017 13:32:56
BGN, 9 828.00, 20.00, 11 793.60
Срок за изпълнение
12.12.2017 13:32:56
 
14 дни
Изпълнител
12.12.2017 13:32:56
831643582, Пътинвест-инженеринг АД
 
Договор No.Д-2/08.01.2018
Обособена позиция
09.01.2018 09:52:43
5
Предмет на договора
09.01.2018 09:52:43
Обособена позиция № 5 „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път II-86 „Асеновград – Чепеларе – Смолян - Рудозем“ от км 125+727.46 до км 135+530“;
Договор тип
09.01.2018 09:52:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.01.2018 09:52:43
Д-2 от 08.01.2018
823345/09.01.2018
09.01.2018 09:52:43
12.01 MB
09.01.2018 09:52:43
0.05 MB
09.01.2018 09:52:43
1.03 MB
Стойност на договора
09.01.2018 09:52:43
BGN, 9 780.00, 20.00, 11 736.00
Срок за изпълнение
09.01.2018 09:52:43
 
14 дни
Изпълнител
09.01.2018 09:52:43
Инжконсултпроект ООД
 
Договор No.Д-78/20.12.2017
Обособена позиция
21.12.2017 11:27:21
6
Предмет на договора
21.12.2017 11:27:21
Обособена позиция № 6: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Селскостопански надлез над път II-73 „Граница ОПУ Шумен – Лозарево – (Карнобат – Бургас)“ при км 89+205“;
Договор тип
21.12.2017 11:27:21
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.12.2017 11:27:21
Д-78 от 20.12.2017
821107/21.12.2017
21.12.2017 11:27:21
12.1 MB
21.12.2017 11:27:21
0.06 MB
21.12.2017 11:27:21
0.92 MB
Стойност на договора
21.12.2017 11:27:21
BGN, 1 800.00, 20.00, 2 160.00
Срок за изпълнение
21.12.2017 11:27:21
 
14 дни
Изпълнител
21.12.2017 11:27:21
Три Ес ЕООД
 
Договор No.Д-77/20.12.2017
Обособена позиция
21.12.2017 11:27:21
7
Предмет на договора
21.12.2017 11:27:21
Обособена позиция № 7: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път II-62 „Самоков – Клисура“ от км 42+260 до км 78+630“;
Договор тип
21.12.2017 11:27:21
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.12.2017 11:27:21
Д-77 от 20.12.2017
821107/21.12.2017
21.12.2017 11:27:21
12.23 MB
21.12.2017 11:27:21
0.81 MB
21.12.2017 11:27:21
1.06 MB
Стойност на договора
21.12.2017 11:27:21
BGN, 12 850.00, 20.00, 15 420.00
Срок за изпълнение
21.12.2017 11:27:21
 
14 дни
Изпълнител
21.12.2017 11:27:21
Пи Ес Консулт ЕООД
 
Договор No.Д-75/18.12.2017
Обособена позиция
19.12.2017 15:36:24
9
Предмет на договора
19.12.2017 15:36:24
Обособена позиция № 9: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект „Път II-23 „Русе – Кубрат – Исперих – Дулово“ от км 0+030 до км 46+771“;
Договор тип
19.12.2017 15:36:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2017 15:36:24
Д-75 от 18.12.2017
820623/19.12.2017
19.12.2017 15:36:24
12.1 MB
19.12.2017 15:36:24
0.75 MB
19.12.2017 15:36:24
0.95 MB
Стойност на договора
19.12.2017 15:36:24
BGN, 7 950.00, 20.00, 9 540.00
Срок за изпълнение
19.12.2017 15:36:24
 
14 дни
Изпълнител
19.12.2017 15:36:24
Пътконсулт 2000 ЕООД