ОП Ид.No
904
Обект на поръчката
22.06.2017 14:49:26
Услуга
Предмет на поръчката
22.06.2017 14:49:26
„Извършване на консултантска услуга във връзка със строителството по проект: "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград" по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 24+548 до км 30+439, област Кърджали" Обособена позиция № 2 "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 30+439 до км 56+861.68, област Кърджали и област Хасково“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 24+548 до км 30+439, област Кърджали"
2 Обособена позиция № 2 "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 30+439 до км 56+861.68, област Кърджали и област Хасково“
Ред за провеждане
22.06.2017 14:49:26
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
22.06.2017 14:49:26
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
22.06.2017 14:49:26
58 от 20.06.2017
792555/20.06.2017 г.
22.06.2017 14:49:26
0.29 MB
Обявление/Публична покана
22.06.2017 14:49:26
от 20.06.2017
792556/20.06.2017 г.
22.06.2017 14:49:26
0.21 MB
Документация
22.06.2017 14:49:26
 
22.06.2017 14:49:26
1.64 MB
22.06.2017 14:49:26
11.75 MB
22.06.2017 14:49:26
2.83 MB
22.06.2017 14:49:26
380.04 MB
Разяснения по документация за участие
22.06.2017 14:49:26
 
Номер на преписка в АОП
22.06.2017 14:49:26
00044-2017-0033
Срок за получаване на офертите
22.06.2017 14:49:26
10.08.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.06.2017 14:49:26
 
03.10.2017 11:11:14
0.26 MB
03.10.2017 11:11:14
1.17 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.12.2017 16:48:51
53-00-9970 от 05.12.2017
Отваряне на ценови оферти на 12.12.2017 г. от 14:00 часа, зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.04.2018 14:05:24
 
19.04.2018 14:05:24
0.89 MB
19.04.2018 14:05:24
0.31 MB
19.04.2018 14:05:24
3.26 MB
Решение за определяне на изпълнител
19.04.2018 14:05:24
39 от 18.04.2018
 
Договор No.РД-37-21/13.06.2018
Обособена позиция
18.06.2018 11:08:59
1
Предмет на договора
18.06.2018 11:08:59
Обособена позиция № 1 "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 24+548 до км 30+439, област Кърджали"
Договор тип
18.06.2018 11:08:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.06.2018 11:08:59
РД-37-21 от 13.06.2018
851547/14.06.2018
18.06.2018 11:08:59
1.37 MB
18.06.2018 11:08:59
0.03 MB
18.06.2018 11:08:59
0.09 MB
Стойност на договора
18.06.2018 11:08:59
BGN, 42 500.00, 20.00, 51 000.00
Срок за изпълнение
18.06.2018 11:08:59
 
10 месеца
Изпълнител
18.06.2018 11:08:59
Строл 1000 АД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
05.02.2020 09:36:41
24-00-230 от 04.02.2020
 
Договор No.РД-36-5/06.06.2018
Обособена позиция
08.06.2018 10:27:02
2
Предмет на договора
08.06.2018 10:27:02
Обособена позиция № 2 "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 30+439 до км 56+861.68, област Кърджали и област Хасково“
Договор тип
08.06.2018 10:27:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.06.2018 10:27:02
РД-36-5 от 06.06.2018
850431/07.06.2018
08.06.2018 10:27:02
30.79 MB
08.06.2018 10:27:02
1.37 MB
08.06.2018 10:27:02
0.89 MB
Стойност на договора
08.06.2018 10:27:02
BGN, 183 380.00, 20.00, 220 056.00
Срок за изпълнение
08.06.2018 10:27:02
 
16 месеца
Изпълнител
08.06.2018 10:27:02
200775103, План Инвест Пловдив ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
05.02.2020 09:36:41
24-00-229 от 04.02.2020