ОП Ид.No
908
Обект на поръчката
02.06.2017 11:45:40
Услуга
Предмет на поръчката
02.06.2017 11:45:40
„Извършване на пълно спасително археологическо проучване на Обект № 13 от км 415+200 до км 415+300 по трасето на АМ „Струма“, Лот 3.3“
Ред за провеждане
02.06.2017 11:45:40
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
02.06.2017 11:45:40
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
02.06.2017 11:45:40
33-05-105 от 30.05.2017
02.06.2017 11:45:40
0.16 MB
Документация
02.06.2017 11:45:40
 
02.06.2017 11:45:40
0.07 MB
02.06.2017 11:45:40
0.04 MB
02.06.2017 11:45:40
0.03 MB
02.06.2017 11:45:40
0.04 MB
Номер на преписка в АОП
02.06.2017 11:45:40
към 03461-2015-0006
към рамково споразумение № 136/23.09.2015 на НКСИП
 
Договор No.Д-28/18.07.2017
Обособена позиция
21.07.2017 11:05:28
1
Предмет на договора
21.07.2017 11:05:28
„Извършване на пълно спасително археологическо проучване на Обект № 13 от км 415+200 до км 415+300 по трасето на АМ „Струма“, Лот 3.3“
Договор тип
21.07.2017 11:05:28
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.07.2017 11:05:28
Д-28 от 18.07.2017
796915/20.07/2017
21.07.2017 11:05:28
13.15 MB
21.07.2017 11:05:28
0.45 MB
21.07.2017 11:05:28
1.56 MB
Стойност на договора
21.07.2017 11:05:28
BGN, 128 920.00, 20.00, 154 704.00
Срок за изпълнение
21.07.2017 11:05:28
 
75 дни
Изпълнител
21.07.2017 11:05:28
Национален археологически институт с музей при БАН