ОП Ид.No
911
Обект на поръчката
09.06.2017 08:32:52
Услуга
Предмет на поръчката
09.06.2017 08:32:52
" Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ, Областно пътно управление (ОПУ) Добрич"
Източник на финансиране
09.06.2017 08:32:52
 
Бюджет АПИ
Ред за провеждане
09.06.2017 08:32:52
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.06.2017 08:32:52
Открита процедура по ЗОП
Решение за промяна
13.06.2017 14:54:11
791521 от 13.06.2017
14.06.2017 09:06:44
0.19 MB
Решение за откриване на процедурата
09.06.2017 08:32:52
790201 от 05.06.2017
09.06.2017 08:32:52
0.23 MB
Изменен срок за получаване на офертите
14.06.2017 09:06:44
 
Документация
09.06.2017 08:32:52
Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ, Областно пътно управление (ОПУ) Добрич"
Обявление/Публична покана
09.06.2017 08:32:52
790202 от 05.06.2017
09.06.2017 08:32:52
0.6 MB
Разяснения по документация за участие
09.06.2017 08:32:52
Образци Приложения
Номер на преписка в АОП
09.06.2017 08:32:52
00044-2017-0028
Срок за получаване на офертите
09.06.2017 08:32:52
 
24.07.2017, 16.00 часа
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.08.2017 16:16:56
Обявление от 21.08.2017
Отваряне на ценовите оферти на 24.08.2017 г., 10.00 часа в стая № 201, сграда на ОПУ Добрич.
Срок за отваряне на ценови оферти
14.06.2017 09:06:44
 
25.07.2017 г., 10.00 часа
Решение за класиране
30.08.2017 15:04:37
от 30.08.2017
Решение № 3 за класиране и избор на изпълнител
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.06.2017 08:32:52
Протокол № 1 от 25.07.2017
Протокол №1 и Протокол №2
31.07.2017 13:50:14
0.08 MB
31.07.2017 14:13:45
0.2 MB
30.08.2017 15:04:37
0.21 MB
30.08.2017 15:04:37
0.14 MB
30.08.2017 15:04:37
0.36 MB
 
Договор No.№ РД-37-3 / 02.10.2017 г./02.10.2017
Предмет на договора
04.10.2017 10:44:58
Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ, Областно пътно управление (ОПУ) Добрич"
Договор тип
04.10.2017 10:44:58
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.10.2017 10:44:58
№ РД-37-3 / 02.10.2017 г. от 02.10.2017
Договор за възлагане на обществена поръчка
04.10.2017 10:44:58
0.7 MB
Стойност на договора
04.10.2017 10:44:58
BGN, 57 578.48, 20.00, 69 094.18
Срок за изпълнение
04.10.2017 10:44:58
02.10.2017
24 месеца от датата на подписването на договора
Изпълнител
04.10.2017 10:44:58
5500627072015, ФСБ-Добрич ООД