ОП Ид.No
912
Обект на поръчката
01.09.2017 10:40:48
Услуга
Предмет на поръчката
01.09.2017 10:40:48
„Изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация) на пътни обекти по четири обособени позиции".
Източник на финансиране
01.09.2017 10:40:48
 
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 „• Обособена позиция № 1 – „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път IIІ-114 Лом – Дондуково – Дреновец – Ружинци – Чупрене – местност „Бяла вода“ от км 22+000 до км 43+066“;
2 • Обособена позиция № 2 - „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път IIІ-121 Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – Кула от км 20+000 до км 31+851“;
3 •Обособена позиция № 3 - „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път IІ-14 о.п. Видин – Кула – Връшка чука – граница Р Сърбия от км 0+250 до км 30+240“;
4 •Обособена позиция № 4 - „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път IIІ-161 Ребърково – Люти дол – Ботевград от км 0+000 до км 33+040“.
Ред за провеждане
01.09.2017 10:40:48
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.09.2017 10:40:48
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.09.2017 10:40:48
90 от 30.08.2017
803041/30.08.2017 г.
01.09.2017 10:40:48
0.28 MB
Обявление/Публична покана
01.09.2017 10:40:48
от 30.08.2017
803044/30.08.2017 г.
01.09.2017 10:40:48
0.2 MB
Документация
01.09.2017 10:40:48
 
Разяснения по документация за участие
01.09.2017 10:40:48
 
Номер на преписка в АОП
01.09.2017 10:40:48
00044-2017-0047
Срок за получаване на офертите
01.09.2017 10:40:48
09.10.2017 17:30
Решение за прекратяване
06.10.2017 16:56:20
108 от 06.10.2017
Разяснения по документация за участие
22.11.2017 14:50:27
 
22.11.2017 14:50:27
3.4 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.01.2018 16:08:06
53-00-240 от 11.01.2018
Отваряне на ценови предложения на 16.01.2018 г. от 15:00 часа в зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.09.2017 10:40:48
 
28.02.2018 12:14:02
1.18 MB
28.02.2018 12:14:02
0.85 MB
28.02.2018 12:14:02
0.54 MB
Решение за определяне на изпълнител
28.02.2018 12:14:02
13 от 28.02.2018
 
Договор No.Д-39/03.05.2018
Обособена позиция
15.05.2018 11:56:24
2
Предмет на договора
15.05.2018 11:56:24
• Обособена позиция № 2 - „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път IIІ-121 Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – Кула от км 20+000 до км 31+851“;
Договор тип
15.05.2018 11:56:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.05.2018 11:56:24
Д-39 от 03.05.2018
846576/14.05.2018
15.05.2018 11:56:24
21.25 MB
15.05.2018 11:56:24
0.08 MB
15.05.2018 11:56:24
1.13 MB
Стойност на договора
15.05.2018 11:56:24
BGN, 77 000.00, 20.00, 92 400.00
Срок за изпълнение
15.05.2018 11:56:24
 
150 дни
Изпълнител
15.05.2018 11:56:24
Илия Бурда ЕООД
 
Договор No.РД-37-18/22.05.2018
Обособена позиция
29.05.2018 10:32:26
3
Предмет на договора
29.05.2018 10:32:26
•Обособена позиция № 3 - „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път IІ-14 о.п. Видин – Кула – Връшка чука – граница Р Сърбия от км 0+250 до км 30+240“;
Договор тип
29.05.2018 10:32:26
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.05.2018 10:32:26
РД-37-18 от 22.05.2018
848663/28.05.2018
29.05.2018 10:32:26
21.44 MB
29.05.2018 10:32:26
0.8 MB
29.05.2018 10:32:26
1.65 MB
Стойност на договора
29.05.2018 10:32:26
BGN, 78 888.00, 20.00, 94 665.60
Срок за изпълнение
29.05.2018 10:32:26
 
150 дни
Изпълнител
29.05.2018 10:32:26
РУТЕКС ООД
 
Договор No.РД-37-16/04.05.2018
Обособена позиция
15.05.2018 11:56:24
4
Предмет на договора
15.05.2018 11:56:24
•Обособена позиция № 4 - „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път IIІ-161 Ребърково – Люти дол – Ботевград от км 0+000 до км 33+040“.
Договор тип
15.05.2018 11:56:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.05.2018 11:56:24
РД-37-16 от 04.05.2018
846576/14.05.2018
15.05.2018 11:56:24
21.33 MB
15.05.2018 11:56:24
0.92 MB
15.05.2018 11:56:24
1.09 MB
Стойност на договора
15.05.2018 11:56:24
BGN, 156 292.42, 20.00, 187 550.90
Срок за изпълнение
15.05.2018 11:56:24
 
180 дни
Изпълнител
15.05.2018 11:56:24
Алве Консулт ЕООД