ОП Ид.No
920
Обект на поръчката
24.08.2017 14:14:29
Услуга
Предмет на поръчката
24.08.2017 14:14:29
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Кръгово кръстовище при км 285+809 на Път I-5 „Димитровград-Хасково“
Източник на финансиране
24.08.2017 14:14:29
 
АПИ
Ред за провеждане
24.08.2017 14:14:29
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
24.08.2017 14:14:29
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
24.08.2017 14:14:29
89 от 22.08.2017
801895/22.08.2017
Обявление/Публична покана
24.08.2017 14:14:29
от 22.08.2017
801902/22.08.2017
24.08.2017 14:14:29
0.49 MB
Документация
24.08.2017 14:14:29
 
24.08.2017 14:14:29
0.36 MB
24.08.2017 14:14:29
0.2 MB
24.08.2017 14:14:29
86.93 MB
24.08.2017 14:14:29
0.12 MB
24.08.2017 14:14:29
0.02 MB
24.08.2017 14:14:29
0.02 MB
Номер на преписка в АОП
24.08.2017 14:14:29
00044-2017-0045
Срок за получаване на офертите
24.08.2017 14:14:29
05.10.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.11.2017 11:54:23
 
06.11.2017 11:54:23
0.47 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.11.2017 15:28:15
53-00-9634 от 27.11.2017
На 30.11.2017 г., от 13.30 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна Инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
24.08.2017 14:14:29
 
18.01.2018 15:10:33
0.3 MB
18.01.2018 15:10:33
0.44 MB
18.01.2018 15:10:33
0.15 MB
18.01.2018 15:10:33
0.48 MB
18.01.2018 15:10:33
0.52 MB
Решение за определяне на изпълнител
18.01.2018 15:10:33
5 от 18.01.2018
 
Договор No.РД-36-4/21.03.2018
Обособена позиция
26.03.2018 10:54:14
1
Предмет на договора
26.03.2018 10:54:14
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Кръгово кръстовище при км 285+809 на Път I-5 „Димитровград-Хасково“
Договор тип
26.03.2018 10:54:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.03.2018 10:54:14
РД-36-4 от 21.03.2018
837102/22.03.2018
26.03.2018 10:54:14
27.78 MB
26.03.2018 10:54:14
0.07 MB
26.03.2018 10:54:14
0.88 MB
Стойност на договора
26.03.2018 10:54:14
BGN, 7 950.00, 20.00, 9 540.00
Срок за изпълнение
26.03.2018 10:54:14
 
120 дни
Изпълнител
26.03.2018 10:54:14
МТТ Инженеринг ЕООД
Дата на приключване
26.03.2018 10:54:14
20.05.2020
993552/08.09.2020 г.