ОП Ид.No
923
Обект на поръчката
07.07.2017 12:17:37
Строителство
Предмет на поръчката
07.07.2017 12:17:37
„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Път II-59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград" по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 24+548 до км 30+439, област Кърджали"; Обособена позиция № 2 "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 30+439 до км 56+861.68, област Кърджали и област Хасково."
Източник на финансиране
07.07.2017 12:17:37
 
„INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 24+548 до км 30+439, област Кърджали".
2 Обособена позиция № 2 "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 30+439 до км 56+861.68, област Кърджали и област Хасково."
Ред за провеждане
07.07.2017 12:17:37
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
07.07.2017 12:17:37
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
07.07.2017 12:17:37
65 от 04.07.2017
794421/04.07.2017 г.
07.07.2017 12:17:37
0.25 MB
Обявление/Публична покана
07.07.2017 12:17:37
от 04.07.2017
794426/04.07.2017 г.
07.07.2017 12:17:37
0.21 MB
Документация
07.07.2017 12:17:37
 
07.07.2017 12:17:37
380.02 MB
Решение за промяна
24.07.2017 10:55:06
797053/20.07.2017 - 75 от 20.07.2017
24.07.2017 10:55:06
0.18 MB
Променена Документация
24.07.2017 16:15:47
 
Разяснения по документация за участие
28.08.2017 17:30:51
 
Номер на преписка в АОП
07.07.2017 12:17:37
00044-2017-0035
Срок за получаване на офертите
07.07.2017 12:17:37
18.09.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.10.2017 16:01:22
 
25.10.2017 16:01:22
0.19 MB
25.10.2017 16:01:22
0.53 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.02.2018 15:06:43
53-00-2035 от 28.02.2018
На 06.03.2018 г., от 14.00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.07.2017 12:17:37
 
26.03.2018 16:36:00
1.39 MB
26.03.2018 16:36:00
0.17 MB
26.03.2018 16:36:00
0.24 MB
Решение за класиране
26.03.2018 16:36:00
25 от 26.03.2018
 
Договор No.РД-37-22/14.06.2018
Обособена позиция
18.06.2018 11:12:50
1
Предмет на договора
18.06.2018 11:12:50
Обособена позиция № 1 "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 24+548 до км 30+439, област Кърджали".
Договор тип
18.06.2018 11:12:50
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.06.2018 11:12:50
РД-37-22 от 14.06.2018
851903/15.06.2018
18.06.2018 11:12:50
1.81 MB
18.06.2018 11:12:50
0.13 MB
18.06.2018 11:12:50
0.27 MB
18.06.2018 11:12:50
0.11 MB
Стойност на договора
18.06.2018 11:12:50
BGN, 2 832 496.43, 20.00, 3 398 995.72
Срок за изпълнение
18.06.2018 11:12:50
 
8 месеца
Изпълнител
18.06.2018 11:12:50
177262710, ДЗЗД Източни Родопи-3 (Пътстройинженеринг АД, ПСК Виастрой ЕООД, Пътища АД, БКС-Горна Оряховица АД, Атлас-Балкан ООД)
Уведомление на АОП за изпълнен договор
05.02.2020 09:33:27
24-00-227 от 04.02.2020
 
Договор No.РД-37-27/26.06.2018
Обособена позиция
09.07.2018 10:29:56
2
Предмет на договора
09.07.2018 10:29:56
Обособена позиция № 2 "Път II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 30+439 до км 56+861.68, област Кърджали и област Хасково."
Договор тип
09.07.2018 10:29:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.07.2018 10:29:56
РД-37-27 от 26.06.2018
855449/04.07.2018
09.07.2018 10:29:56
2.07 MB
09.07.2018 10:29:56
0.1 MB
09.07.2018 10:29:56
0.26 MB
09.07.2018 10:29:56
0.1 MB
Стойност на договора
09.07.2018 10:29:56
BGN, 14 991 152.26, 20.00, 17 989 382.71
Изпълнител
09.07.2018 10:29:56
177266705, Обединение Път II 59 (Джи Пи Груп АД и Контратас Иглесиас АД)
Уведомление на АОП за изпълнен договор
05.02.2020 09:33:27
24-00-228 от 04.02.2020