ОП Ид.No
925
Обект на поръчката
07.07.2017 15:17:15
Услуга
Предмет на поръчката
07.07.2017 15:17:15
„Извършване на пълно спасително археологическо проучване на югоизточната част на обект “Мощанец 1 (от км 362+100 до км 362+400) по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1”
Източник на финансиране
07.07.2017 15:17:15
 
ОПТТИ 2014-2020
Ред за провеждане
07.07.2017 15:17:15
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
07.07.2017 15:17:15
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
07.07.2017 15:17:15
Покана № 33-00-123 от 07.07.2017
07.07.2017 15:17:15
0.23 MB
07.07.2017 15:17:15
0.62 MB
Номер на преписка в АОП
07.07.2017 15:17:15
към 03461-2015-0006
към рамково споразумение № 136/23.09.2015 на НКСИП
 
Договор No.Д-33/03.08.2017
Обособена позиция
11.08.2017 10:44:52
1
Предмет на договора
11.08.2017 10:44:52
„Извършване на пълно спасително археологическо проучване на югоизточната част на обект “Мощанец 1 (от км 362+100 до км 362+400) по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1”
Договор тип
11.08.2017 10:44:52
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
11.08.2017 10:44:52
от 09.08.2017
11.08.2017 10:44:52
0.16 MB
Договор
11.08.2017 10:44:52
Д-33 от 03.08.2017
11.08.2017 10:44:52
0.63 MB
11.08.2017 10:44:52
0.08 MB
11.08.2017 10:44:52
0.02 MB
Стойност на договора
11.08.2017 10:44:52
BGN, 639 866.00, 20.00, 767 839.20
Срок за изпълнение
11.08.2017 10:44:52
 
140 календарни дни
Изпълнител
11.08.2017 10:44:52
НАИМ при БАН