ОП Ид.No
929
Обект на поръчката
19.07.2017 12:35:31
Услуга
Предмет на поръчката
19.07.2017 12:35:31
Извършване на пълно спасително археологическо проучване на археологически Обект Зелендол 2 (39,81 дка; от км 359+625 до км 360+130), по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1“
Ред за провеждане
19.07.2017 12:35:31
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
19.07.2017 12:35:31
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
19.07.2017 12:35:31
Покана № 33-00-130 от 19.07.2017
19.07.2017 12:35:31
0.24 MB
Документация
19.07.2017 12:35:31
 
19.07.2017 12:35:31
0.04 MB
19.07.2017 12:35:31
0.08 MB
19.07.2017 12:35:31
0.03 MB
19.07.2017 12:35:31
0.03 MB
Номер на преписка в АОП
19.07.2017 12:35:31
към 03461-2015-0006
Към рамково споразумение № 136/23.09.2015 на НКСИП
 
Договор No.Д-34/21.08.2017
Обособена позиция
28.08.2017 10:23:58
1
Предмет на договора
28.08.2017 10:23:58
Извършване на пълно спасително археологическо проучване на археологически Обект Зелендол 2 (39,81 дка; от км 359+625 до км 360+130), по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1“
Договор тип
28.08.2017 10:23:58
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.08.2017 10:23:58
Д-34 от 21.08.2017
802204/24.08.2017
28.08.2017 10:23:58
12.48 MB
28.08.2017 10:23:58
0.57 MB
28.08.2017 10:23:58
1.78 MB
Стойност на договора
28.08.2017 10:23:58
BGN, 2 074 930.00, 20.00, 2 489 916.00
Срок за изпълнение
28.08.2017 10:23:58
 
245 дни
Изпълнител
28.08.2017 10:23:58
НАИМ при БАН
Промени в условията на договора
13.04.2018 10:28:02