ОП Ид.No
931
Обект на поръчката
07.09.2017 10:21:54
Доставка
Предмет на поръчката
07.09.2017 10:21:54
"Изработване и доставка на рекламни материали - за Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020";
Източник на финансиране
07.09.2017 10:21:54
 
ОПРР 2014-2020
Ред за провеждане
07.09.2017 10:21:54
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
07.09.2017 10:21:54
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
07.09.2017 10:21:54
93 от 04.09.2017
803708/04.09.2017 г.
07.09.2017 10:22:37
0.37 MB
Обявление/Публична покана
07.09.2017 10:21:54
от 04.09.2017
803717/04.09.2017 г.
07.09.2017 10:22:37
0.17 MB
Документация
07.09.2017 10:21:54
 
Разяснения по документация за участие
07.09.2017 10:21:54
 
Номер на преписка в АОП
07.09.2017 10:21:54
00044-2017-0051
ССИ 20170829-00044-0014
Срок за получаване на офертите
07.09.2017 10:21:54
02.11.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
07.09.2017 10:21:54
 
07.11.2017 17:29:51
0.54 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
15.11.2017 15:04:05
53-00-9255 от 15.11.2017
отваряне на ценови оферти на 20.11.2017 г. от 13:30 часа в Зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.11.2017 16:49:01
 
22.11.2017 16:49:01
0.41 MB
22.11.2017 16:49:01
0.69 MB
22.11.2017 16:49:01
1.49 MB
Решение за определяне на изпълнител
22.11.2017 16:49:01
131 от 22.11.2017
 
Договор No.РД-37-2/30.01.2018
Обособена позиция
06.02.2018 10:29:45
1
Предмет на договора
06.02.2018 10:29:45
"Изработване и доставка на рекламни материали - за Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020";
Договор тип
06.02.2018 10:29:45
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.02.2018 10:29:45
РД-37-2 от 30.01.2018
828232/05.02.2018
06.02.2018 10:29:45
21.41 MB
06.02.2018 10:29:45
0.78 MB
06.02.2018 10:29:45
2.67 MB
Стойност на договора
06.02.2018 10:29:45
BGN, 55 000.00, 20.00, 66 000.00
Изпълнител
06.02.2018 10:29:45
Триера Комюникейшънс ЕООД
Дата на приключване
06.02.2018 10:29:45
20.12.2019
976921/13.05.2020