ОП Ид.No
932
Обект на поръчката
23.08.2017 10:57:54
Услуга
Предмет на поръчката
23.08.2017 10:57:54
Избор за изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Ямбол
Ред за провеждане
23.08.2017 10:57:54
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
23.08.2017 10:57:54
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
23.08.2017 10:57:54
Решение-4 от 21.08.2017
23.08.2017 10:57:54
2.33 MB
Обявление/Публична покана
23.08.2017 10:57:54
 
23.08.2017 10:57:54
4.16 MB
Документация
23.08.2017 10:57:54
 
23.08.2017 10:57:54
0.17 MB
23.08.2017 10:57:54
0.2 MB
23.08.2017 10:57:54
0.03 MB
Номер на преписка в АОП
23.08.2017 10:57:54
00044-2017-0043
Срок за получаване на офертите
23.08.2017 10:57:54
29.09.2017 17:30
Решение за прекратяване
03.10.2017 11:58:14
Решение-7 от 03.10.2017
03.10.2017 11:58:14
0.25 MB