ОП Ид.No
935
Обект на поръчката
20.09.2017 15:18:45
Строителство
Предмет на поръчката
20.09.2017 15:18:45
„Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административна сграда на ОПУ Шумен, Кантон „Боаза“ и Кантон „Радко Димитриево“, находящи се на територията на ОПУ Шумен“
Ред за провеждане
20.09.2017 15:18:45
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
20.09.2017 15:18:45
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.09.2017 15:18:45
1 от 18.09.2017
20.09.2017 15:18:45
11.12 MB
Обявление/Публична покана
20.09.2017 15:18:45
24-00-160 от 18.09.2017
20.09.2017 15:18:45
26.41 MB
Документация
20.09.2017 15:18:45
 
Номер на преписка в АОП
20.09.2017 15:18:45
00044-2017-0062
Срок за получаване на офертите
20.09.2017 15:18:45
24.10.2017 13:04
Решение за прекратяване
06.11.2017 15:58:14
 
06.11.2017 15:58:14
2.38 MB