ОП Ид.No
938
Обект на поръчката
13.09.2017 11:33:50
Услуга
Предмет на поръчката
13.09.2017 11:33:50
Извършване на ремонтни дейности на МТБна обекти:РПСВраца, РПСБяла Слатина, кантон "Габаре"и кантон "Череша", находящи се на територията на ОПУВраца
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Извършване на ремонтни дейности на МТБна обекти:РПСВраца, РПСБяла Слатина, кантон "Габаре"и кантон "Череша", находящи се на територията на ОПУВраца
Ред за провеждане
13.09.2017 11:33:50
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.09.2017 11:33:50
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.09.2017 11:33:50
РЕШЕНИЕ №4 от 11.09.2017
13.09.2017 11:33:50
2.19 MB
Обявление/Публична покана
13.09.2017 11:33:50
ОБЯВЛЕНИЕ от 11.09.2017
13.09.2017 11:33:50
5.36 MB
Документация
13.09.2017 11:33:50
 
Номер на преписка в АОП
13.09.2017 11:33:50
00044-2017-0058
Срок за получаване на офертите
13.09.2017 11:33:50
 
18.10.2017 год. 16:30 часа
Решение за класиране
08.11.2017 14:58:35
РЕШЕНИЕ от 08.11.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.11.2017 14:58:35
ДОКЛАД
08.11.2017 14:58:35
1.63 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.11.2017 14:58:35
ПРОТОКОЛ №2
08.11.2017 14:58:35
1.53 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
30.10.2017 16:11:20
 
30.10.2017 16:11:20
0.29 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.09.2017 11:33:50
ПРОТОКОЛ №1 от 27.10.2017
27.10.2017 16:13:36
1.9 MB
 
Договор No.ДОГОВОР/22.11.2017
Договор тип
04.12.2017 10:32:36
Договор за изпълнение на обществена поръчка
04.12.2017 10:32:36
3.97 MB
Договор
04.12.2017 10:32:36
ДОГОВОР от 22.11.2017
Стойност на договора
04.12.2017 10:32:36
BGN, 13 489.16, 20.00, 16 186.99
Състояние на договора
04.12.2017 10:32:36
Предсрочно изпълнен