ОП Ид.No
940
Обект на поръчката
19.10.2017 16:35:22
Услуга
Предмет на поръчката
19.10.2017 16:35:22
Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУВраца"
Решение за откриване на процедурата
19.10.2017 16:35:22
РЕШЕНИЕ от 16.10.2017
19.10.2017 16:35:22
2.28 MB
Обявление/Публична покана
19.10.2017 16:35:22
ОБЯВЛЕНИЕ от 16.10.2017
19.10.2017 16:35:22
5.64 MB
Документация
19.10.2017 16:35:22
 
Решение за прекратяване
21.11.2017 14:16:33
РЕШЕНИЕ от 21.11.2017
21.11.2017 14:16:33
0.53 MB
Номер на преписка в АОП
19.10.2017 16:35:22
00044-2017-0080
Срок за получаване на офертите
19.10.2017 16:35:22
23.11.2017 15:40