ОП Ид.No
944
Обект на поръчката
04.09.2017 11:02:53
Строителство
Предмет на поръчката
04.09.2017 11:02:53
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: БКП "Икънтълъка", находящ се на територията на ОПУ-Добрич.
Източник на финансиране
04.09.2017 11:02:53
 
Бюджет АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: БКПП "Икънтълъка", находящ се на територията на ОПУ-Добрич.
Ред за провеждане
04.09.2017 11:02:53
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.09.2017 11:02:53
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.09.2017 11:02:53
от 01.09.2017
Обявление/Публична покана
04.09.2017 11:02:53
от 01.09.2017
Документация
04.09.2017 11:02:53
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: БКПП "Икънтълъка"
04.09.2017 11:02:53
0.2 MB
04.09.2017 11:02:53
0.25 MB
Номер на преписка в АОП
04.09.2017 11:02:53
00044-2017-0049
Срок за получаване на офертите
04.09.2017 11:02:53
09.10.2017 10:51
09.10.2017 г., 16.00 часа , Адм.сграда ОПУ-Добрич, ул."Отец Паисий"№ 15 стая 202
Срок за отваряне на ценови оферти
04.09.2017 11:02:53
10.10.2017
10.10.2017 г., 10.00 часа, Адм.сграда ОПУ-Добрич, ул."Отец Паисий"№ 15 стая 201
Решение за класиране
19.10.2017 09:13:52
Решение № 5 от 19.10.2017
Решение за класиране
19.10.2017 09:13:52
0.05 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.09.2017 11:02:53
Протокол №1 от 10.10.2017
11.10.2017 14:09:23
0.12 MB
19.10.2017 09:11:29
0.08 MB
19.10.2017 09:11:29
0.15 MB
Решение за прекратяване
07.12.2017 11:11:39
Решение № 6 от 07.12.2017
Прекратяване на процедура
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.10.2017 14:09:23
Съобщение от 11.10.2017
11.10.2017 14:09:23
0.03 MB