ОП Ид.No
946
Обект на поръчката
04.09.2017 14:42:15
Строителство
Предмет на поръчката
04.09.2017 14:42:15
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: РПС Тутракан, РПС Силистра и Административната сграда на ОПУ Силистра, находящи се на територията на ОПУ Силистра
Ред за провеждане
04.09.2017 14:42:15
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.09.2017 14:42:15
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.09.2017 14:42:15
Решение №1 от 04.09.2017
06.09.2017 13:23:07
0.44 MB
Обявление/Публична покана
04.09.2017 14:42:15
№ 24-00-126 от 04.09.2017
06.09.2017 13:23:07
0.97 MB
Документация
04.09.2017 14:42:15
 
06.09.2017 13:23:07
0.25 MB
Номер на преписка в АОП
04.09.2017 14:42:15
00044-2017-0053
Срок за получаване на офертите
04.09.2017 14:42:15
11.10.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.09.2017 14:42:15
Протокол 1 от 12.10.2017
23.10.2017 15:23:13
0.28 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.11.2017 11:30:45
Протокол 2 от 03.11.2017
14.11.2017 11:30:45
0.28 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.11.2017 11:30:45
Протокол 3 от 08.11.2017
14.11.2017 11:30:45
0.29 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.11.2017 11:30:45
Доклад на комисията
14.11.2017 11:30:45
0.85 MB
Решение за определяне на изпълнител
14.11.2017 11:30:45
№ ОП-06 от 14.11.2017
14.11.2017 11:30:45
0.24 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
06.11.2017 09:57:43
 
06.11.2017 09:57:43
0.05 MB
 
Договор No. Д-4/04.12.2017
Предмет на договора
22.12.2017 11:08:16
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: РПС Тутракан, РПС Силистра и Административната сграда на ОПУ Силистра, находящи се на територията на ОПУ Силистра
Договор тип
22.12.2017 11:08:16
Договор за изпълнение на обществена поръчка
22.12.2017 11:08:16
2.16 MB
22.12.2017 11:08:16
0.81 MB
Договор
22.12.2017 11:08:16
Д-4 от 04.12.2017
Стойност на договора
22.12.2017 11:08:16
BGN, 14 800.58, 20.00, 17 760.70
Срок за изпълнение
22.12.2017 11:08:16
 
40 календарни дни
Изпълнител
22.12.2017 11:08:16
ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД
Състояние на договора
22.12.2017 11:08:16
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
22.12.2017 11:08:16
 
29.01.2018 13:28:11
0.17 MB