ОП Ид.No
947
Обект на поръчката
27.09.2017 09:52:10
Услуга
Предмет на поръчката
27.09.2017 09:52:10
„Разработване на актуализирана „Стратегическа карта за шум” (СКШ) на 1122,606 км пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно”.
Ред за провеждане
27.09.2017 09:52:10
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
27.09.2017 09:52:10
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
27.09.2017 09:52:10
24-00-1999 от 26.09.2017
Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от Зоп
27.09.2017 09:52:10
0.45 MB
Документация
27.09.2017 09:52:10
 
27.09.2017 09:52:10
0.04 MB
27.09.2017 09:52:10
0.05 MB
Номер на преписка в АОП
27.09.2017 09:52:10
9068678
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068678
Срок за получаване на офертите
27.09.2017 09:52:10
11.10.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.11.2017 11:49:23
53-00-9074 от 09.11.2017
10.11.2017 11:49:23
0.64 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.11.2017 10:23:23
 
29.11.2017 10:23:23
0.32 MB
 
Договор No.Д-5/08.01.2018
Обособена позиция
10.01.2018 10:34:54
1
Предмет на договора
10.01.2018 10:34:54
„Разработване на актуализирана „Стратегическа карта за шум” (СКШ) на 1122,606 км пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно”.
Договор тип
10.01.2018 10:34:54
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
10.01.2018 10:34:54
Д-5 от 08.01.2018
10.01.2018 10:34:54
0.54 MB
10.01.2018 10:34:54
0.1 MB
10.01.2018 10:45:19
0.06 MB
Стойност на договора
10.01.2018 10:34:54
BGN, 65 000.00, 20.00, 78 000.00
Срок за изпълнение
10.01.2018 10:34:54
 
90 календарни дни
Изпълнител
10.01.2018 10:34:54
Спектри ЕООД
Състояние на договора
10.01.2018 10:34:54
В изпълнение