ОП Ид.No
951
Обект на поръчката
20.10.2017 12:19:38
Услуга
Предмет на поръчката
20.10.2017 12:19:38
“Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 3 /три/ обекта – Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Лот 24 „Път III-866 Смолян- Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, област Смолян”; Обособена позиция № 2 – Лот 25 „Път III-109 „/I-1/ - гр.Мелник” от км 0+528 до км 12+815, с обща дължина 12.287 км, област Благоевград”; Обособена позиция № 3 - Лот 26 „Път ІІІ 507 Кърджали - Мост –Манастир” от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26+054 км, област Кърджали”
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – Лот 24 „Път III-866 Смолян- Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, област Смолян”;
2 Обособена позиция № 2 – Лот 25 „Път III-109 „/I-1/ - гр.Мелник” от км 0+528 до км 12+815, с обща дължина 12.287 км, област Благоевград”;
3 Обособена позиция № 3 - Лот 26 „Път ІІІ 507 Кърджали - Мост –Манастир” от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26+054 км, област Кърджали”
Ред за провеждане
20.10.2017 12:19:38
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
20.10.2017 12:19:38
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.10.2017 12:19:38
118 от 18.10.2017
810658/18.10.2017 г.
20.10.2017 12:19:38
0.28 MB
Обявление/Публична покана
20.10.2017 12:19:38
от 18.10.2017
810662/18.10.2017 г.
20.10.2017 12:19:38
0.23 MB
Документация
20.10.2017 12:19:38
 
20.10.2017 12:19:38
619.56 MB
20.10.2017 12:19:38
282.6 MB
20.10.2017 12:19:38
245.65 MB
Разяснения по документация за участие
20.10.2017 12:19:38
 
Номер на преписка в АОП
20.10.2017 12:19:38
00044-2017-0083
Срок за получаване на офертите
20.10.2017 12:19:38
14.12.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
20.10.2017 12:19:38
 
20.02.2018 14:22:21
0.48 MB
20.02.2018 14:22:21
8.79 MB
19.03.2018 16:11:07
0.09 MB
Решение за прекратяване
12.03.2018 13:53:46
16 от 08.03.2018
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.02.2019 12:35:40
53-00-1970 от 27.02.2019
На 06.03.2019 г., от 11:00 часа, в зала 701 на VII -ми етаж в сградата на Агенция "Пътна Инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.03.2019 15:09:16
 
25.03.2019 15:09:16
3.43 MB
25.03.2019 15:09:16
0.38 MB
25.03.2019 15:09:16
1.31 MB
Решение за определяне на изпълнител
25.03.2019 15:09:16
38 от 25.03.2019
 
Договор No.РД-36-9/10.06.2019
Обособена позиция
13.06.2019 10:47:31
2
Предмет на договора
13.06.2019 10:47:31
Обособена позиция № 2 – Лот 25 „Път III-109 „/I-1/ - гр.Мелник” от км 0+528 до км 12+815, с обща дължина 12.287 км, област Благоевград”;
Договор тип
13.06.2019 10:47:31
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.06.2019 10:47:31
РД-36-9 от 10.06.2019
915868/11.06.2019 г.
13.06.2019 10:47:31
1.29 MB
13.06.2019 10:47:31
0.05 MB
13.06.2019 10:47:31
0.06 MB
Стойност на договора
13.06.2019 10:47:31
BGN, 97 700.00, 20.00, 117 240.00
Срок за изпълнение
13.06.2019 10:47:31
 
18 месеца
Изпълнител
13.06.2019 10:47:31
Три-Ес ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
24.08.2021 13:59:58
24-00-1796 от 24.08.2021
1019282/24.08.2021г.
 
Договор No.РД-36-13/19.06.2019
Обособена позиция
24.06.2019 15:25:03
3
Предмет на договора
24.06.2019 15:25:03
Обособена позиция № 3 - Лот 26 „Път ІІІ 507 Кърджали - Мост –Манастир” от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26+054 км, област Кърджали”
Договор тип
24.06.2019 15:25:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
24.06.2019 15:25:03
РД-36-13 от 19.06.2019
917860/21.06.2019 г.
24.06.2019 15:25:03
1.32 MB
24.06.2019 15:25:03
0.1 MB
24.06.2019 15:25:03
0.07 MB
Стойност на договора
24.06.2019 15:25:03
BGN, 177 460.00, 177 460.00
Срок за изпълнение
24.06.2019 15:25:03
 
18 месеца
Изпълнител
24.06.2019 15:25:03
ДЗЗД Сдружение Пътконсулт 2000-Три Ес
Уведомление на АОП за изпълнен договор
02.11.2022 16:35:18
24-00-2737 от 02.11.2022
1039152/02.11.2022 г.