ОП Ид.No
952
Обект на поръчката
20.10.2017 12:35:06
Услуга
Предмет на поръчката
20.10.2017 12:35:06
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 2 /два/ обекта – Лот 27 и Лот 28 на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Лот 27 “Път ІI-62 „Дупница – Клисура”, от км 42+263.20 до км 59+071.66, с обща дължина 16,808.46 км, област Кюстендил” Обособена позиция № 2: Лот 28 “Път ІI-62 „Клисура – Самоков”, от км 62+921.62 до км 78+633.13, с обща дължина 15,711.51 км, област София”
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Лот 27 “Път ІI-62 „Дупница – Клисура”, от км 42+263.20 до км 59+071.66, с обща дължина 16,808.46 км, област Кюстендил”
2 Обособена позиция № 2: Лот 28 “Път ІI-62 „Клисура – Самоков”, от км 62+921.62 до км 78+633.13, с обща дължина 15,711.51 км, област София”
Ред за провеждане
20.10.2017 12:35:06
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
20.10.2017 12:35:06
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.10.2017 12:35:06
117 от 18.10.2017
810669/18.10.2017 г.
20.10.2017 12:35:06
0.3 MB
Обявление/Публична покана
20.10.2017 12:35:06
от 18.10.2017
810671/18.10.2017 г.
20.10.2017 12:35:06
0.22 MB
Документация
20.10.2017 12:35:06
 
20.10.2017 12:35:06
203.54 MB
20.10.2017 12:35:06
203.54 MB
Разяснения по документация за участие
20.10.2017 12:35:06
 
Номер на преписка в АОП
20.10.2017 12:35:06
00044-2017-0084
Срок за получаване на офертите
20.10.2017 12:35:06
07.12.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
20.10.2017 12:35:06
 
01.02.2018 13:54:33
0.15 MB
01.02.2018 13:54:33
0.82 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
07.02.2019 14:30:22
53-00-1183 от 07.02.2019
Отваряне на ценови предложения на 12.02.2019 г. от 10:00 часа в зала № 702 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.03.2019 15:22:31
 
25.03.2019 15:22:31
2.04 MB
25.03.2019 15:22:31
1.97 MB
Решение за определяне на изпълнител
25.03.2019 15:22:31
39 от 25.03.2019
 
Договор No.РД-36-3/16.04.2019
Обособена позиция
22.04.2019 10:39:44
1
Предмет на договора
22.04.2019 10:39:44
Обособена позиция № 1: Лот 27 “Път ІI-62 „Дупница – Клисура”, от км 42+263.20 до км 59+071.66, с обща дължина 16,808.46 км, област Кюстендил”
Договор тип
22.04.2019 10:39:44
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
22.04.2019 10:39:44
РД-36-3 от 16.04.2019
908225/19.04.2019 г.
22.04.2019 10:39:44
1.31 MB
22.04.2019 10:39:44
0.04 MB
22.04.2019 10:39:44
0.05 MB
Стойност на договора
22.04.2019 10:39:44
BGN, 252 300.00, 20.00, 302 760.00
Срок за изпълнение
22.04.2019 10:39:44
 
18 месеца
Изпълнител
22.04.2019 10:39:44
Трансконсулт - БГ ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
24.08.2021 13:58:33
24-00-1793 от 24.08.2021
1019279/24.08.2021г.
 
Договор No.РД-36-4/16.04.2019
Обособена позиция
22.04.2019 10:39:44
2
Предмет на договора
22.04.2019 10:39:44
Обособена позиция № 2: Лот 28 “Път ІI-62 „Клисура – Самоков”, от км 62+921.62 до км 78+633.13, с обща дължина 15,711.51 км, област София”
Договор тип
22.04.2019 10:39:44
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
22.04.2019 10:39:44
РД-36-4 от 16.04.2019
908225/19.04.2019 г.
22.04.2019 10:39:44
1.32 MB
22.04.2019 10:39:44
0.08 MB
22.04.2019 10:39:44
0.06 MB
Стойност на договора
22.04.2019 10:39:44
BGN, 247 000.00, 20.00, 296 400.00
Срок за изпълнение
22.04.2019 10:39:44
 
18 месеца
Изпълнител
22.04.2019 10:39:44
177351155, ОБЕДИНЕНИЕ НАДЗОР РЕГИОНИ (Строл 1000 АД и Трафик Холдинг ЕООД)
Уведомление на АОП за изпълнен договор
23.08.2021 14:50:58
24-00-1779 от 23.08.2021
1019168/23.08.2021г.