ОП Ид.No
953
Обект на поръчката
12.10.2017 10:48:17
Услуга
Предмет на поръчката
12.10.2017 10:48:17
„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите за Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“
Ред за провеждане
12.10.2017 10:48:17
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.10.2017 10:48:17
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.10.2017 10:48:17
112 от 10.10.2017
809275/10.10.2017
12.10.2017 10:48:17
0.13 MB
Обявление/Публична покана
12.10.2017 10:48:17
от 10.10.2017
809282/10.10.2017
12.10.2017 10:48:17
0.19 MB
Документация
12.10.2017 10:48:17
 
12.10.2017 10:48:17
0.38 MB
12.10.2017 10:48:17
0.05 MB
12.10.2017 10:48:17
0.1 MB
12.10.2017 10:48:17
0.36 MB
Номер на преписка в АОП
12.10.2017 10:48:17
00044-2017-0077
Срок за получаване на офертите
12.10.2017 10:48:17
20.11.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.10.2017 10:48:17
 
02.02.2018 15:49:10
0.25 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.04.2018 11:38:52
53-00-3370 от 12.04.2018
На 17.04.2018 г., от 10:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.08.2018 14:43:56
 
29.08.2018 14:43:56
1.02 MB
29.08.2018 14:43:56
0.49 MB
29.08.2018 14:43:56
0.74 MB
29.08.2018 14:43:56
1.02 MB
Решение за определяне на изпълнител
29.08.2018 14:43:56
130 от 29.08.2018
 
Договор No.Д-106/05.12.2018
Обособена позиция
18.12.2018 10:30:26
1
Предмет на договора
18.12.2018 10:30:26
„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите за Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“
Договор тип
18.12.2018 10:30:26
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.12.2018 10:30:26
Д-106 от 05.12.2018
18.12.2018 10:30:26
0.78 MB
18.12.2018 10:30:26
0.05 MB
18.12.2018 10:30:26
0.13 MB
Стойност на договора
18.12.2018 10:30:26
BGN, 3 058.00, 20.00, 3 669.60
Изпълнител
18.12.2018 10:30:26
175259627, БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ-ОД ЕООД