ОП Ид.No
955
Обект на поръчката
18.10.2017 10:51:47
Строителство
Предмет на поръчката
18.10.2017 10:51:47
:„Извършване ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административната сграда РПС 1,РПЛ и кантон „Студен кладенец“, находящи се на територията на ОПУ Кюстендил"
Ред за провеждане
18.10.2017 10:51:47
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.10.2017 10:51:47
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.10.2017 10:51:47
Решение-4 от 16.10.2017
18.10.2017 10:51:47
0.26 MB
Обявление/Публична покана
18.10.2017 10:51:47
Обявление от 16.10.2017
18.10.2017 10:51:47
0.64 MB
Документация
18.10.2017 10:51:47
Документация и образци
18.10.2017 10:51:47
0.24 MB
Номер на преписка в АОП
18.10.2017 10:51:47
00044-2017-0081
Срок за получаване на офертите
18.10.2017 10:51:47
 
21.11.2017 г. 17:30 часа
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.10.2017 10:51:47
Протокол № 1
15.12.2017 15:28:32
0.21 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.01.2018 15:29:26
53-00-5 от 05.01.2018
На 11.01.2018 г. от 11.00 часа в административната сграда на Областно пътно управление - Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител 49
Решение за прекратяване
31.01.2018 17:05:27
Решение-1 от 29.01.2018
за прекратяване
31.01.2018 17:05:27
0.1 MB