ОП Ид.No
956
Обект на поръчката
18.09.2017 12:13:59
Услуга
Предмет на поръчката
18.09.2017 12:13:59
„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите за Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020"
Ред за провеждане
18.09.2017 12:13:59
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.09.2017 12:13:59
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.09.2017 12:13:59
99 от 13.09.2017
805083/13.09.2017 г.
18.09.2017 12:13:59
0.25 MB
Обявление/Публична покана
18.09.2017 12:13:59
от 13.09.2017
805089/13.09.2017 г.
18.09.2017 12:13:59
0.18 MB
Документация
18.09.2017 12:13:59
 
Номер на преписка в АОП
18.09.2017 12:13:59
00044-2017-0060
ССИ 20170907-00044-0012
Срок за получаване на офертите
18.09.2017 12:13:59
26.10.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
18.09.2017 12:13:59
 
02.01.2018 14:28:15
0.17 MB
02.01.2018 14:28:15
0.54 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
23.01.2018 14:12:02
53-00-653 от 23.01.2018
На 26.01.2018 г., от 10.30 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.04.2018 15:36:12
 
10.04.2018 15:36:12
0.84 MB
10.04.2018 15:36:12
0.47 MB
Решение за определяне на изпълнител
10.04.2018 15:36:12
31 от 10.04.2018
 
Договор No.РД-37-25/14.06.2018
Обособена позиция
18.06.2018 11:09:42
1
Предмет на договора
18.06.2018 11:09:42
„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите за Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020"
Договор тип
18.06.2018 11:09:42
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.06.2018 11:09:42
РД-37-25 от 14.06.2018
851645/14.06.2018
18.06.2018 11:09:42
1.34 MB
18.06.2018 11:09:42
0.11 MB
18.06.2018 11:09:42
0.12 MB
Стойност на договора
18.06.2018 11:09:42
BGN, 7 700.00, 7 700.00
Изпълнител
18.06.2018 11:09:42
Грант Торнтон ООД
Дата на приключване
18.06.2018 11:09:42
 
981809/10.06.2020