ОП Ид.No
959
Обект на поръчката
20.09.2017 13:42:48
Строителство
Предмет на поръчката
20.09.2017 13:42:48
„Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти : РПС Харманли, Опорен пункт с. Голям извор и Опорен пункт с. Конуш, находящи се на територията на ОПУ Хасково“
Ред за провеждане
20.09.2017 13:42:48
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
20.09.2017 13:42:48
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.09.2017 13:42:48
1 от 19.09.2017
805913 /19.09.2017
20.09.2017 13:42:48
0.39 MB
Обявление/Публична покана
20.09.2017 13:42:48
от 19.09.2017
805912/19.09.2017
20.09.2017 13:42:48
0.94 MB
Документация
20.09.2017 13:42:48
 
Номер на преписка в АОП
20.09.2017 13:42:48
00044-2017-0064
ИН на ССИ 20170913-00044-0001
Срок за получаване на офертите
20.09.2017 13:42:48
30.10.2017 16:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.09.2017 13:42:48
Протокол 1.1 и 1.2 от 31.10.2017
13.11.2017 12:38:18
0.15 MB
13.11.2017 12:38:18
0.71 MB
28.11.2017 13:29:33
0.39 MB
11.12.2017 11:17:24
0.52 MB
11.12.2017 11:17:24
1.31 MB
11.12.2017 11:17:24
0.53 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.11.2017 13:29:33
Съобщение за отваряне на цени от 28.11.2017
 
Договор No.Р-1/18.01.2018
Обособена позиция
18.01.2018 11:42:49
1
Предмет на договора
18.01.2018 11:42:49
„Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти : РПС Харманли, Опорен пункт с. Голям извор и Опорен пункт с. Конуш, находящи се на територията на ОПУ Хасково“
Договор тип
18.01.2018 11:42:49
Договор за изпълнение на обществена поръчка
18.01.2018 11:42:49
1.81 MB
18.01.2018 11:42:49
5.17 MB
18.01.2018 11:42:49
19.61 MB
18.01.2018 11:42:49
0.72 MB
Договор
18.01.2018 11:42:49
Р-1 от 18.01.2018
Стойност на договора
18.01.2018 11:42:49
BGN, 24 999.00, 20.00, 29 998.80
Изпълнител
18.01.2018 11:42:49
ВиК Бунар ЕООД Хасково
Дата на приключване
18.01.2018 11:42:49
23.04.2018
Състояние на договора
18.01.2018 11:42:49
Изпълнен в срок
Допълнителна информация по Мониторинг
18.01.2018 11:42:49
 
15.05.2018 10:34:20
0.32 MB
Плащания