ОП Ид.No
960
Обект на поръчката
02.10.2017 12:35:36
Строителство
Предмет на поръчката
02.10.2017 12:35:36
"Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС- Годеч, Склад и Административна сграда РПС-Златица и Административна сграда РПС- Сливница."
Ред за провеждане
02.10.2017 12:35:36
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.10.2017 12:35:36
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.10.2017 12:35:36
1 от 20.09.2017
03.10.2017 11:09:55
0.06 MB
Обявление/Публична покана
02.10.2017 12:35:36
 
03.10.2017 11:09:55
0.28 MB
Документация
02.10.2017 12:35:36
 
02.10.2017 12:35:36
0.14 MB
02.10.2017 12:35:36
0.02 MB
02.10.2017 12:35:36
0.05 MB
02.10.2017 12:35:36
0.05 MB
02.10.2017 12:35:36
0.04 MB
02.10.2017 12:35:36
0.04 MB
02.10.2017 12:35:36
0.05 MB
02.10.2017 12:35:36
0.03 MB
Номер на преписка в АОП
02.10.2017 12:35:36
00044-2017-0073
Срок за получаване на офертите
02.10.2017 12:35:36
02.11.2017 12:18
Решение за прекратяване
07.11.2017 14:01:07
 
07.11.2017 14:01:07
0.06 MB