ОП Ид.No
961
Обект на поръчката
20.09.2017 11:30:48
Строителство
Предмет на поръчката
20.09.2017 11:30:48
Извършване на ремонтни дейности на МТБ, на обект -Административната сграда на ОПУ Сливен
Ред за провеждане
20.09.2017 11:30:48
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
20.09.2017 11:30:48
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.09.2017 11:30:48
РД-20-4 от 19.09.2017
Обявление/Публична покана
20.09.2017 11:30:48
24-00-179 от 19.09.2017
20.09.2017 12:54:03
0.6 MB
Документация
20.09.2017 11:30:48
 
20.09.2017 11:30:48
0.37 MB
20.09.2017 11:30:48
0.23 MB
Номер на преписка в АОП
20.09.2017 11:30:48
00044-2017-0065
Срок за получаване на офертите
20.09.2017 11:30:48
25.10.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.09.2017 11:30:48
Протокол № 1 от 27.10.2017
31.10.2017 16:24:21
0.24 MB
09.11.2017 14:08:29
0.03 MB
16.11.2017 15:31:23
0.1 MB
16.11.2017 15:31:23
2.84 MB
16.11.2017 15:31:23
2.64 MB
Решение за класиране
16.11.2017 15:31:23
 
16.11.2017 15:31:23
0.37 MB
 
Договор No.РД-37-1/05.01.2018
Обособена позиция
05.01.2018 17:22:53
1
Предмет на договора
05.01.2018 17:22:53
Извършване на ремонтни дейности на МТБ, на обект -Административната сграда на ОПУ Сливен
Договор тип
05.01.2018 17:22:53
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.01.2018 17:22:53
РД-37-1 от 05.01.2018
Стойност на договора
05.01.2018 17:22:53
BGN, 15 869.84, 20.00, 19 043.81
Срок за изпълнение
05.01.2018 17:22:53
05.02.2018
Изпълнител
05.01.2018 17:22:53
Ремонт П Строй ЕООД
Дата на приключване
05.01.2018 17:22:53
25.01.2018
Състояние на договора
05.01.2018 17:22:53
Изпълнен в срок
Плащания